course-details-portlet

SOS3006 - Forskningsdesign

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave/Muntlig
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 1/2
Muntlig eksamen 1/2

Faglig innhold

I kurset presenteres utgangspunkt, rammer og forutsetninger for ulike samfunnsvitenskapelige forskningstradisjoner. Gjennom dialogbaserte forelesninger/seminarer og studentpresentasjoner legges det vekt på å utvikle faglig kreative forskningsdesign og en kritisk holdning til forskning. Kriterier for forskningsmessig kvalitet tillegges stor vekt.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - studenten skal:

  • ha kjennskap til ulike forskningsdesign.

Ferdighetsmål - studenten skal:

  • kunne utvikle og begrunne et forskningsdesign for et prosjekt på størrelse og nivå med en mastergradsoppgave.
  • kunne gi en kritisk vurdering av andres forskningsdesign.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminarer. Vurderingsform: Semesteroppgave med fremlegg i plenum. Både oppgave og fremlegg vurderes til bestått/ikke bestått.

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse i gruppearbeid

Mer om vurdering

Vurderingsform: Semesteroppgave med fremlegg i plenum. Både oppgave og fremlegg vurderes til bestått/ ikke bestått. De to delene teller likt i vurderingen. For bestått karakter i emnet må både oppgave og fremlegg vurderes til bestått. Alle vurderinger må tas på nytt ved gjentak. Dette gjelder ved ny vurdering etter ikke bestått.

Forkunnskapskrav

Bachelor i sosiologi. Forkunnskapskravet må være innfridd for å få starte på emnet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Sosiologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave/Muntlig

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 1/2
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 1/2

Utlevering
03.11.2023

Innlevering
20.11.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 1/2
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 1/2 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU