Blå hefteserie

Skolelaboratoriet har gjennom flere år samlet stoff i hefter. Disse er foreløpig ikke blitt kvalitetssikret slik heftene i SL-serien har, men har vært brukt ved kurs og i forbindelse med ulike aktiviteter. Det må derfor presiseres at heftene kan inneholde feil og mangler. Forfatterne setter pris på spørsmål og tilbakemeldinger som kan være med å kvalitetssikre heftene. Heftene kan fritt lastes ned som pdf-filer. 

Hefter

Grunnleggende elektronikk og sensorteknikk

Hefteframside Grunnleggende elektronikk og sensorteknikk. Illustrasjon.Heftet danner grunnlag for de fleste laboratorier og kurs knyttet til elektronikk og sensorer som tilbys ved Skolelaboratoriet. Her finnes stoff om halvledere, transistorern, transistor- og operasjonsforsterkeren og en rekke ulike sensorer. I tillegg beskrives Skolelaboratoriets byggesett med mer.

Forfatter: Nils Kr. Rossing

Last ned heftet Grunnleggende elektronikk og sensorteknikk (pdf).

Praktisk solcelleteknologi for skolen

Hefteframside Praktisk solcelleteknologi for skolen. Illustrasjon.Heftet inneholder grunnleggende teori om solcellers virkemåte, men uten matematikk. Et kapittel er viet oppkobling, oppdeling og montering av solceller, og et kapittel om karakterisering. Størstedelen av heftet er likevel viet beskrivelsen av modeller som kan være grunnlag for byggeprosjekter eller videre ideskaping.

Forfatter: Nils Kr. Rossing

Last ned heftet Praktisk solcelleteknologi for skolen (pdf).

 

Matematisk modellering - Et idehefte

Hefteframside Matematisk modellering. Illustrasjon.Heftet inneholder en rekke eksempler på aktiviteter for bruk i klasserommet knyttet til matematisk modellering. Bl.a. Strikkhopp med Barbie og katapult. 

Forfattere: Nils Kristian Rossing og Frode Øren

Last ned heftet Matematisk modelleringt – et idehefte (pdf).

Påstandsmatematikk - Oppgavehefte

Hefteframside Påstandsmatematikk. Illustrasjon.Heftet er blitt til over flere år og mange har bidratt med forslag til oppgaver. Det er gjerne oppgaver som gjennom flere år har gått rundt på folkemunne og blitt brukt i ulike sammenhenger. Påstander som både skaper undring og engasjement og lærer elever og andre at en ikke alltid kan stole på sin intuisjon, men viser betydningen av å kunne bruke matematikk til gjøre overslagsberegninger. Oppgavene vil derfor som oftest kreve at det gjøres antagelser og foretas valg på grunnlag av faktakunnskap. Håpet er at oppgavene skal kunne brukes som krydder både i matematikkundervisningen og i naturfagene. 

Forfattere: Nils Kr. Rossing og Ine Chatrin H. Hetty

Last ned heftet Påstandsmatematikk – oppgavehefte (pdf).

 

Fysikkløypa 2018 - Veiledningshefte

Hefteframside Fysikkløypa. Illustrasjon.Heftet inneholder årets og tidligere års oppgavetekster med forklaringer. Heftet deles ut til alle deltagende skoler og brukes også av våre veiledere.

Forfattere: Nils Kr. Rossing og Berit Kjeldstad

Last ned heftet Fysikkløypa 2018 (pdf).

 

Matematikkløypa 2018 - Veiledningshefte

Hefteframside Matematikkløypa. Illustrasjon.Heftet (utg. 5.0) inneholder årets og tidligere års oppgavetekster med forklaringer. Heftet deles ut til alle deltagende skoler og brukes også av våre veiledere. Heftet er ikke lagt ut her da Matematikkløypa er organisert som en konkurranse. Interesserte lærere kan kontakte Ingeborg Berg for å få et elektronisk eksemplar av veiledningsheftet for 2019.
 
Forfattere: Kari Hag, Nils Kr. Rossing, Maren Fredagsvik, Ingeborg Berg

Energiløypa 2019 - Veiledningshefte

Hefteframside Energiløypa. Illustrasjon.Heftet inneholder årets og fjorårets oppgavetekster med forklaringer. Heftet deles ut til alle deltagende skoler og brukes også av våre veiledere.

Forfattere: Nils Kr. Rossing, Pål-Tore Selbo Storli, Halsten Aastebøl, Reidar Tellebon, Maren Skjelstad Fredagsvik

Last ned heftet
Energiløypa 2019 – Veiledningshefte (pdf) Rev. 4.1 jan. 2019
Last ned presentasjon
Energiløypa 2019 - Studentkurs (pptx) - 28. jan. 2019
Last ned Elevark
Energiløypa 2019 - Elevark (pdf) Rev. 3.2 - 28. jan. 2019

 

Speil, speiling og stereoskopisk syn - Et idehefte

Hefteframside Speil, speiling og stereoskopisk idehefte. Illustrasjon.Heftet inneholder tips til undervisningen innen temaene speil, speiling og stereoskopisk syn og kan fungere som fordypning til elevverkstedet Stereoskopisk syn.

Forfatter: Nils Kr. Rossing

Last ned heftet Speil, speiling og stereoskopisk syn – Et idehefte (pdf).

 

Matematikk og terningspill - Et idehefte for læreren

Hefteframside Matematikk og terningspill. Illustrasjon.Heftet er et ressurshefte til matematikkundervisningen. Alle oppgavene i heftet har tilknytning til bruk av terninger. Det er lagt vekt på at utstyr og opplegg skal kreve lite utstyr, vanligvis papir, blyant og terninger av ulike slag. Heftet beskriver også bygging av en elektronisk terning (se elevverksted 6: Bygg en elektronisk terning).

Forfattere: Gerd Bones, Nasjonalt senter for matematikk i opplæring og Nils Kr. Rossing, Skolelaboratoriet ved NTNU. 

Last ned heftet Matematikk og terningspill – Et idehefte for læreren (pdf).

 

Modell i papp - kurshefte

Hefteframside Modellhus i papp. Illustrasjon.Heftet beskriver et modellbyggeprosjekt som passer i teknologi og design. Ulike måter å lage papphusmodeller beskrives, i tillegg vises hvordan en slik byggeaktivitet kan settes inn i en lokal sammenheng. Heftet har vært brukt som kurshefte i forbindelse med videreutdanningskurset teknologi og entreprenørskap. 

Forfatter: Nils Kr. Rossing

Last ned kursheftet Modell i papp (pdf).

CanSat - Teensy 3.5 - En veiledning - 2018

Hefteframside CanSat veiledningshefte. Illustrasjon.Hensikten med heftet er å samle erfaringer fra utprøving av det nye CanSat-kittet basert på Teensy 3.5. Kittet er utviklet ved NAROM av Christoffer Stausland og Bente Jensen. Deretter er det gjennomgått og bearbeidet av Nils Kr. Rossing som har brukt heftet til å samle og systematisere erfaringer og data om kretsen. Det er ikke meningen at heftet skal konkurrere med den offisielle CanSat-håndboken som ligger på nett, men ev. være et supplement. 

Foreløpig beskriver heftet de sensorene som er inkludert i standardutgaven av CanSat 2018. Deretter kan man etter eget ønske bygge ut data- og sensordelen etter eget behov og interesser. Heftet kan ev. brukes som tilleggsstoff til teknologi og forskningslære 1 og fysikk 1 i videregående skole, men også av lærere som underviser de nye valgfagene i ungdomsskolen teknologi i praksis og forskning i praksis.

Forfattere: Nils Kr. Rossing Skolelabortaoriet NTNU, Christoffer Stausland og Bente Jensen NAROM

Last ned heftet CanSat - Teensy 3.5 - En veiledning - 2018 (pdf).

Presentasjoner fra kurs 14–15.11.18: 
Sensorteknologi (pptx) (Rev. 15.11.18) (Rossing):
Eksempler på bruk i skolen (pptx) (Rev. 16.09.18) (Rossing).
1. Introduksjon CanSat og lodding (pdf) (Jensen) 14.–15. nov.
2. Introduksjon programmering (pdf) (Jensen) 14.–15. nov.
3. Introduksjon bruk av CanSat (pdf) (Jensen) 14.–15. nov.
4. Tarsia programmering Arduino (pdf) (Jensen) 14.–15. nov.
5. Tarsia programmering Arduino store (pdf) (Jensen) 14.–15. nov.
Tarsia Formulator - Free download.

Print-filer for 3D-printer:
Bunn montasjebrakett CanSat (.stl).
Bakplate montasjebrakett CanSat (.stl).

 

Romteknologi CanSat - Sensorteknologi 2012-2016

Hefteframside Miljø- og romteknologi. Illustrasjon.Heftet beskriver CanSat-versjonen som ble utviklet til videreutdanningskurset Miljø- og romteknologi (CanSat) som ble holdt høsten 2012 i samarbeid med NAROM. Senere er dette kurset holdt som et rent etterutdanningskurs hvor lærere bygger og sender opp en CanSat. Heftet inneholder en detaljert byggebeskrivelse, hjelp til programmering og kalibrering. Videre gis en fyldig beskrivelse av ulike sensorer som kan knyttes til CanSat-sonden og retningslinjer for slipp fra ballong samt nødvendig utstyr for slippet. Nytt i rev. 3.17 er en fyldig beskrivelse av en GPS-modul og hvordan GPS-data kan visualiseres ved hjelp av Google Earth.

Forfattere: Nils Kr. Rossing, Thomas Gransmoe, Jøran Grande, Jens Dalsgaard Nielsen

Last ned heftet Romteknologi CanSat – Sensorteknikk (pdf)

 

Romteknologi CanSat - Sensorteknologi 2011

Hefteframside Romteknologi. Illustrasjon.Heftet ble skrevet til romteknologikurset CanSat som ble holdt høsten 2011 i samarbeid med NAROM. Heftet beskriver den gamle CanSat-sonden basert på byggesettet fra Pratt Electronics med maskinvare og programvare. Videre gis en fyldig beskrivelse av ulike sensorer som kan knyttes til CanSat-sonden. 

Forfatter: Nils Kr. Rossing

Last ned heftet Romteknologi CanSat – Sensorteknologi 2011 (pdf).

 

Arduino ressurshefte - Atmel

Hefteframside Arduiono ressurshefte. Illustrasjon.Heftet er ikke ment som noen lærebok, men som et ressurshefte for den som ønsker å anvende Arduino som et undervisningsopplegg i faget teknologi og forskningslære (ToF) i videregående skole eller i teknologi i praksis (TiP) i ungdomsskolen. Heftet vil gradvis bli utviklet etter som tilbudet utvides og vil både inneholde teknisk bakgrunnsstoff og erfaringer fra de tiltakene som blir gjennomført. 

Forfatter: Nils Kr. Rossing

Last ned Arduino ressurshefte – Atmel (pdf).

 

Elektrisitetslære

Hefteframside Elektrisitetslære. Illustrasjon.Heftet er ikke ment som noen lærebok, men som et ressurshefte for faget teknologi og forskningslære (ToF) i videregående skole eller teknologi i praksis (TiP) i ungdomsskolen. Innholdet gir en kortfattet og kvalitativ innføring i elektrisitetslære, samt beskriver generator og brolikeretter, motor, solceller og LED. Heftet vil gradvis bli utviklet slik at det skal gi en kortfattet, men helhetlig beskrivelse av elektrisitetslæra. 

Forfattere: Nils Kr. Rossing og Halsten Aastebøl

Last ned heftet Elektrisitetslære (pdf). Heftet er revidert 4. mars 2017.

 

Fra jern til rust til maling og tilbake

Hefteframside Fra jern til rust til maling og tilbake. Illustrasjon.Heftet beskriver framstilling av rust ved hjelp av elektrolyse. Deretter kan man anvende rusten til framstilling av maling ved røsting og bruk av linolje. Rusten kan så bringes tilbake til et jernholdig produkt ved hjelp av oppvarming i en enkel "masovn" eller ved bruk av en termittreaksjon. I tillegg gir heftet bakgrunnstoff om myrmalm og framstilling av jern ved hjelp av ulike "masovner" opp gjennom historien. 

Prosjektet er gjennomført i et samarbeid mellom professor emeritus Arne Espelund, førsteamanuensis Tore Haug-Warberg ved Institutt for kjemisk prosessteknologi ved NTNU og ansatte ved Skolelaboratoriet. Hilde Ervik har vært den som har koordinert arbeidet og tilrettelagt stoffet for bruk i faget teknologi og forskningslære for videregående skole.

Forfattere: Tore Haug-Warberg, Hilde Ervik og Nils Kr. Rossing

Last ned heftet Fra jern til rust til maling og tilbake (pdf). Heftet er revidert 5. mars 2017.

Byggeveiledning - Mr. Abot

Hefteframside Byggeveiledning Mr. Abot. Illustrasjon.Heftet beskriver hvordan Mr. Abot kan bygges opp på bakgrunn av byggesettet AVR Mr. Abot – The Atmel Robot og tilleggskomponenter, bl.a. med et shield-kort utviklet av Gajda med tilhørende refleksive sensorer og avstandssensor. Heftet er gitt ut ved forlaget til Vitensenteret i Trondheim.

Forfattere: Nils Kr. Rossing, Adam Gajda, Torgeir Bjørnvold, Martin Kulhawczuk

Last ned heftet Byggeveiledning – Mr. Abot (pdf).

Last ned testprogrammet.

Last ned ukalibrert kjøreprogram.

 

Veiledningshefte - Mr. Abot - Elevhefte

Hefteframside Veiledning Mr. Abot. Illustrasjon.Heftet beskriver samarbeidsoppgaver knyttet til Mr. Abot. Heftet skal inneholde det elevene trenger å vite for å løse oppgavene. I tillegg trenger de elevprogrammet som er utgangspunktet for alle oppgavene. Heftet er gitt ut ved forlaget til Vitensenteret i Trondheim.

Forfatter: Nils Kr. Rossing

Last ned Veiledningshefte – Mr. Abot – Elevhefte (pdf).

Last ned elevprogrammet.

 

ROV med trykk- og temperaturmåling 2016 - 17

Hefteframside ROV. Illustrasjon.

Heftet gir en detaljert byggbeskrivelse av en temperatur- og trykksensor for bruk i forbindelse med ROV. Sensorene er montert på et Arduino shield-kort. I tillegg til å beskrive oppbygging og virkemåte, beskriver også heftet hvordan sensorene kan kalibreres ved hjelp av et vanntett kammer bygget opp av en skjøtemuffe for avløpsrør. 2017-utgaven beskriver også skroget til en ROV. Heftet er brukt som kurshefte på ToF-kurs høsten 2016 og 2017. Prosjektet springer ut av et undervisningsopplegg knyttet til framstilling av en meget enkel ROV utviklet av Håvard Holm ved MARINTEK.

Forfatter: Nils Kr. Rossing

Last ned heftet ROV med trykk- og temperaturmåling 2016–2017 (pdf). Heftet er revidert 20. november 2017.

Last ned testprogrammet for måling (2016).
Last ned testprogram for motorer og servoer (2017).
Last ned presentasjon for bruk i undervisningen (2016).

ROV med trykk- og temperaturmåling 2018

Hefteframside MauSea - trykk og temperaturmåling under vann. Illustrasjon.Heftet gir en detaljert byggbeskrivelse av en temperatur- og trykksensor for bruk i forbindelse med ROV. Kretsen er basert på en Arduino Nano koblet opp på et koblingsbrett med trykk- og temperatursensorer. I tillegg til å beskrive oppbygging og virkemåte, beskriver også heftet hvordan sensorene kan kalibreres ved hjelp av et vanntett kammer bygget opp av et sylteagurkglass. Heftet beskriver også framstilling av en sensor for måling av saltholdighet. Heftet er brukt som kurshefte på ToF-kurs høsten 2018. Prosjektet springer ut av et undervisningsopplegg knyttet til framstilling av en meget enkel ROV utviklet av Håvard Holm ved MARINTEK.

Forfatter: Nils Kr. Rossing

Last ned heftet ROV med trykk- og temperaturmåling 2018 (pdf). Heftet er revidert 19. november 2018).

Test- og kalibreringsprogram for måling av trykk og temperatur (2018): ROV_1_0_TTD1
Testprogram for trykk, temperatur og saltholdighet (2018): ROV_1_0_TTSD1

Presentasjon. Revidert 05. september 2018.

Idehefte for bruk av laserkutter

Hefteframside Idehefte for bruk av laserkutter. Illustrasjon.Heftet er ment å være et ressurshefte for lærere og andre som ønsker å bruke laserkutter til å realisere prosjekter. Heftet er under stadig utvikling og vil bli oppdatert etter som nye prosjekter realiseres. I tillegg til flere eksempler på prosjekter, gir heftet en kort innføring i bruk av enkel programvare for design av bokser og tannhjul, og for tilrettelegging for laserkutting. Det finnes nå laserkuttere ved alle regionale vitensentre i Norge. Heftet er gitt ut ved forlaget til Vitensenteret i Trondheim.

Forfatter: Nils Kr. Rossing

Last ned Idehefte for bruk av laserkutter (pdf). Heftet er revidert 31. januar 2017.Last ned presentasjon om Treskjæring, laserkutting og matematikk.
Deler av denne presentasjonen ble brukt under Formidlersamlingen for vitensenteret feb. 2019.

Arduino blokkprogrammering med fokus på Blockuino

Hefteframside Arduion blokkprogrammering. Illustrasjon.

Heftet er ment som et ressurshefte for den som ønsker å anvende blokkprogrammering av Arduino. Heftet vil gradvis bli utviklet dersom man ser at det er et marked for denne typen kunnskap. Ved siden av å inneholde en beskrivelse av Blockuino, så inneholder heftet to øvingsoppgaver og informasjon av alternative blokkprogrammeringsspråk.

Forfatter: Nils Kr. Rossing

Last ned heftet Arduino blokkprogrammering med fokus på Blockuino (pdf).

Introduksjon til 3D-printing med Ultimaker 2+

Hefteframside Introduksjon til 3D-printing. Illustrasjon.

Heftet beskriver hvordan en setter opp 3D-printeren Ultimaker 2+, kalibrerer og skriver ut et 3D-print. Videre gir det en kort innføring i bruk av modelleringsprogrammet OpenSCAD samt forelslår noen oppgaver. Til slutt er det gitt en oversikt over problemer med 3D-printing med Ultimaker og forslag til løsning av problemene.

Forfatter: Nils Kr. Rossing

Last ned heftet Introduksjon til 3D-printing med Ultimaker 2+ (pdf). Heftet er revidert juli 2017.

Introduksjon til BlocksCAD - 3D-modellering

Hefteframside BlocksCAD og CURA. Illustrasjon.Heftet ble laget i forbindelse med en nettverkssamling
for ToF-lærere mars 2019 i Trondheim og er i
første rekke beregnet som et hjelpemiddel under
samling og som en ressurs som ev. kan brukes av
lærerne når de kommer tilbake til egen skole.
Heftet gir en kort introduksjon til 3D-printing,
modellering med BlocksCAD og CURA, som er et
program for å oversettet den grafiske modellen til
styrekommandoer som 3D-printeren forstår.

Forfatter: Nils Kr. Rossing

Last ned heftet BlocksCAD og CURA (pdf).
Heftet er utgitt første gang 12. mars 2019.

På nettverkssamlingen ble det gitt en kort introduksjon til temaet.
Last ned presentasjonen (pptx) (Rossing)

Micro:bit - Forslag til undervisningsopplegg

Hefteframside Micro-bit. Illustrasjon.

Heftet er ikke ment å være et begynnerhefte, men en resurs som beskriver to prosjekter som anvender Micro:bit. Det ene er en "magisk terning", det andre en liten robot som kan fjernstyres ved hjelp av akselerometeret hos en annen Micro:bit. Chassiet er laserkuttet og nesehjulet 3D-printet for å holde kostnadene så lave som mulig. Programmeringen er gjort så enkel som mulig, men med mulighet for å utvides og forbedres. Chassiet er forberedt for montasje av en 180 servo i fronten og reflektanssensorer foran på undersiden for ev. følging av en sort linje. Heftet er gitt ut på forlaget til Vitensenteret i Trondheim.

Forfatter: Nils Kr. Rossing

Last ned Micro:bit revisjon 4.4 fra januar 2018 (pdf).
Last ned Micro:bit revisjon 3.0 av chassie fra januar 2018 (pdf).
En liten video som viser roboten i aksjon.
Programkode sender (hex) (Revisjon 3.0)
Programkode mottaker (hex) (Revisjon 3.0)

Miljøovervåkning i tareskogen

Hefteframside Miljøovervåkning i tareskogen. Illustrasjon.Heftet Miljøovervåking i tareskogen, er skrevet for deltakere som tar videreutdanningskurset teknologi og forskningslære SKOLE6625. Det gir en oversikt over ekskursjonen med forskningsfartøyet F/F Gunnerus til området ved Mausund i Frøya kommune.
Kurset viser eksempler på koblingen mellom teknologi og biologi.
Sentrale tema under kurset er tare som bioindikator og bruk av undervannsfartøyet SeaWiev ROV.
Analyse av taren kan gi svar på om essensielle og toksiske elementer holder seg stabile fra år til år. Bruk av ROV er med på å avdekke om det er synlig forurensing i området, samtidig som man måler abiotiske faktorer som dybde, temperatur, pH, oppløst oksygen og ledningsevne for beregning av salinitet.

Forfatter: Hilde Ervik

Last ned heftet Miljøovervåkning i tareskogen (pdf). Heftet er revidert august 2018.

Læringsprogrammet Marint søppel

Hefteframside Læringsprogrammet marint søppel. Illustrasjon.Dette heftet ble skrevet som ressurs for foredraget Plastproblematikken i havet, på Realfagkonferansen 2018 ved NTNU. Bakgrunnen for heftet er å gi en innføring i utfordring med marint søppel og hvordan temaet kan ha en overføringsverdi til undervisning.
I heftet skisseres læringsprogrammet Marint søppel og felt- og
laboratoriearbeid i tilknytning til dette. Læringsprogrammet er en ressurs for opplæring i naturfagene i grunnskolen og videregående opplæring. Erfaringer viser at læringsprogrammet engasjerer og gir økt kunnskap om det dagsaktuelle miljøproblemet plast i naturen medfører. Sammen med gjennomføring av felt- og laboratoriearbeid, gir det en stor læringseffekt, som er den viktigste faktoren til holdningsendring for utfordringene plastforurensingen.

Forfattere: Hilde Ervik, Skolelaboratoriet og Odd Arne Arnesen, Mausund Feltstasjon

Last ned heftet Læringsprogrammet Marint søppel (pdf). Heftet er revidert i mai 2018.

Bærekraftig utvikling i havet

Hefteframside Bærekraftig utvikling i havet. Illustrasjon.Ressursheftet gir en oversikt over erfaring gjort i prosjektet Marint søppel og hvordan dette kan overføres i elevenes opplæring. Sentralt i heftet er temaet bærekraftig utvikling og holdningsendring, og det er en ressurs for opplæring i naturfag i grunnskolen og naturfagene i videregående opplæring. Sammen med gjennomføring av felt- og laboratoriearbeid, bidrar undervisningsopplegget til ny kunnskap. Kunnskap er den viktigste faktoren til holdningsendring som må til for å løse utfordringene plastforurensingen medfører.

Forfattere: Hilde Ervik, Skolelaboratoriet og Odd Arne Arnesen, Eider AS Mausund Feltstasjon

Last ned heftet Bærekraftig utvikling i havet (pdf). Heftet er revidert i april 2019.

Laserkutting, 3D-printing og Tinnstøping

Hefteframside Laserkutting, 3D-printing og tinnstøping. Illustrasjon.

Heftet er ment som et oppslagsverk for lærere som deltar på kurset: 3D-printing, laserkutting og tinnstøping – Vi lager spill med brikker. Heftet gir en kort innføring i programverktøyet OpenSCAD og CURA som gjør deltagerne i stand til å designe og printe enkle modellfigurer (spillbrikker) ved hjelp av Ultimaker 2+. Videre beskrives hvordan man kan lage støpeformer av modellfigurene i gips, silikon eller ABS for så å gjennomgå teknikken med tinnstøping. Til sist beskrives hvordan man kan lage tegninger egnet for gravering og skjæring med laserkutteren Epilog Fusion laser.

Forfattere: Roy Even Aune og Nils Kr. Rossing (ViT)

Last ned heftet Laserkutting, 3D-printing og Tinnstøping (pdf). Heftet er revidert i oktober 2017.

Skaperlærerkurs - Programmering, lodding, laserkutting, 3D-printing og treskjæring

HHefteframside Skaperlærerkurs. Illustrasjon.eftet er laget som et kurshefte for Makerlærerkurset som tilbys lærere i Trondheim kommune. Kurset går over fire dager fordelt over en og en halv måned. Hensikten er å kvalifisere lærere i
grunnskolen til å operere maskiner i og bruke Vitensenterets makerspace, Trigger, slik at de selv kan ta med seg elevene sine. Dessuten har lærerne ansvar for å spre kunnskap om bruken av verkstedet blant kollegaer ved egen skole og på den måte kunne være en kontaktperson og brobygger mellom senteret og sin skole.

Det gjennomgående temaet for kurset er bygging og programmering av en liten robot styrt av mikrokontrollerkortet Micro:bit. Dette inkluderer lodding, skjæring med laserkutter, 3D-printing og blokkprogrammering. I tillegg vil det bli gitt et kurs i grunnleggende treskjæring.
 
Forfattere:  Nils Kr. Rossing og Anne Birgitte Belboe (ViT)

Laserkuttede puslemodeller med løsninger

Hefteframside Laserkuttende puslemodeller. Illustrasjon.

Heftet er en beskrivelse av puslemodeller brukt i Vitensenteret puslerom. Utstillingen sto ferdig i begynnelsen av desember 2017 og er ment dels som puslerier mens man venter på å slippe inn i 360°-kinoen, men også som en selvstendig utstilling som brukes av publikum på lik linje med resten av utstillingen.
Heftet er primært en hjelp for guidene når de får spørsmål fra publikum knyttet til løsningene på pusleriene. Men kan også brukes som idehefte, for å raskt lage laserkuttede puslemodeller for en aktivitetsdag eller “busking”. Skjære- og graveringsfilene til modellene kan fås ved å henvende seg til forfatteren.

Forfattere:  Nils Kr. Rossing og Anne Birgitte Belboe (ViT)

Last ned heftet Laserkuttede puslemodeller med løsninger (pdf). Heftet er revidert i desember 2017.

Fornybar energi

Hefteframside Fornybarenergi. Illustrasjon.Hovedtemaene i dette heftet er elektrisitet produsert av solceller og generator slik vi finner det i et vannenergiverkt. Begge temaene har fokus på virkningsgrad som også er et gjennomgående tema i naturfaget i videregående skole. I tillegg omtales varmepumper og oppvarming av vann ved ulike teknologier.
Heftet har hovedsakelig en konseptuell tilnærming til temaene og inkluderer derfor i mindre grad de matematiske modellene som beskriver fenomenene. 
Heftet inneholder flere eksempler på illustrative demonstrasjoner som kan egne seg i klasserommet, i tillegg til modeller som kan framstilles sammen med elevene. Eksempelvis solcelledrevet bil, solcellelader for mobiltelefon og solcelleladet lampe. Videre beskrives to ulike generatorer som kan lages sammen med elevene i klasserommet.

Forfatter: Nils Kr. Rossing

Last ned heftet "Fornybar energi" (pdf) (Rev. 2.0 - Mars 2019)
Presentasjon solcelleteknologi (pptx) (Rev. 1.0 - Mars 2019)
Presentasjon vannkraftverk (pptx) (Rev. 1.0 - Mars 2019)

Måling av lufttrykk, høyde og posisjon med Arduino

Hefteframside måling av lufttrykk. Illustrasjon.

Heftet beskriver hvordan man kan koble opp og måle lufttrykk ved hjelp av sensoren BMP180 og en Arduino UNO. 
Videre hvordan man kalibrerer og gjør høydeberegninger på bakgrunn av lufttrykk. For den som ønsker å gå litt videre beskrives også bruk av en billig GPS-mottaker og hvordan dataene fra denne kan visualiseres ved hjelp av Google Earth.
Tilslutt beskrives hvordan en kan tenke seg å måle dybden under vann ved hjelp av trykkmåler montert i et vanntettkammer senket ned i sjøen. Kammeret inneholder også andre sensorer for måling av lysstyrke, temperatur og saltinnhold.

Forfatter: Nils Kr. Rossing

Last ned heftet Måling av lufttrykk, høyde og posisjon med Arduino (pdf) (Rev. 1.2 - 15.03.18)
Elevark (pdf) (Rev. 1.0 - 21.02.19)
Presentasjon (pptx) (Rev. 1.0)
Arduinobibliotek - Trykkmåler BMP180 (zip)
Arduinobibliotek - GFX bibliotek (zip)
Arduinobibliotek - Display SSD1306 (zip)
Arduino-program for måling av Trykk og Temp (Vers. 3.0) (ino)
Arduino-program versjon (Vers 3.1) (ino)
Arduino-program versjon (Vers 3.2) (ino)
Arduino-program versjon (Vers 3.3) (ino)

Servicehefte - "Nærmest null"

Hefteframside Servicehefte nærmest null. Illustrasjon.Heftet gir en kortfattet orientering om bruk og vedlikehold av installasjonen “Nærmest null” som er utviklet som et delprosjekt under Abelfond-prosjektet som startet i 2011 og ble avsluttet ved årsskiftet 2015/16. Utvikling av rike interaktive installasjoner for bruk ved Vitensenter har vært et samarbeid mellom Vitensenteret i Trondheim og VilVite i Bergen. I løpet av prosjektet er det utviklet to interaktive modeller ved VilVite og to ved Vitensenteret i Trondheim (ViT). Det har vært et krav at utstillingene skal handle om matematikk og være utviklet i tråd med intensjonen om “Active prolonged engagement”, et prinsipp utviklet ved Exploratorium i San Fransisco.

Forfatter: Nils Kr. Rossing

Last ned Servicehefte – "Nærmest null" (pdf) (Rev. 1.3 - 24.04.15)

Servicehefte - "Ut å fly - størst verdi"

Hefteframside Servicehefte ut og fly. Illustrasjon.Heftet gir en kortfattet orientering om bruk og vedlikehold av installasjonen “Ut og fly – størst verdi” som er utviklet som et delprosjekt under Abelfond‐prosjektet som startet i 2011 og ble avsluttet ved årsskiftet 2015/16. Utvikling av rike interaktive installasjoner for bruk ved Vitensenter har vært et samarbeid mellom Vitensenteret i Trondheim og VilVite i Bergen. I løpet av prosjektet er det utviklet to interaktive modeller ved VilVite og to ved Vitensenteret i Trondheim (ViT). Det har vært et krav at utstillingene skal handle om matematikk og være utviklet i tråd med intensjonen om “Active prolonged engagement”, et prinsipp utviklet ved Exploratorium i San Fransisco.

Forfatter: Nils Kr. Rossing

Last ned Servicehefte "Ut å fly – størst verdi" (pdf) (Rev. 1.4 - 15.06.15)

Servicehefte - "CO2 - Regnemaskin"

Hefteframside Servicehefte CO2. Illustrasjon.Heftet gir en kortfattet orientering om bruk og vedlikehold av installasjonen “CO2-regnemaskin” som er utviklet på bestilling av Skimuseet. Dette er en av 6 modeller som Vitensenteret i Trondheim utviklet våren 2016 for Skimuseet i forbindelse med deres klimautstilling som åpnet høsten 2016.

Forfatter: Nils Kr. Rossing

Last ned Serviceheftet – CO2-regnemaskin (pdf) (Rev. 1.0 - 16.06.16)

Science Camp 2018 - Veilederhefte

Hefteframside Science Camp 2018. Illustrasjon.Heftet er ment å være en veildning til studentene som skal guide elevene under Science Camp 2018, som arrangeres av Trondheim kommune.

Forfatter: Nils Kr. Rossing

Last ned heftet Science camp 2018 veiledning for guider (pdf) (Rev. 1.1 - 19.06.18)
Byggeveiledning enkelt kaleidoskop (pdf)
Byggeveiledning penakiskaleidoskop (pdf)

Science Camp 2019 - Veiledningshefter VGS

Logo for The Big Challenge vitenskapsfestival. Logo.Science Camp 2019 er et samarbeid mellom Skolelaboratoriet og Trøndelag fylkeskommune og er rettet mot elever i videregående skole. Temaet i 2019 er måling av luft og vannkvalitet. I samarbeid med Trondheim kommune får vi tilgang til vannprøver både på renset og urenset drikkevann, renset og urenset avløpsvann. Opplegget er delt i fire tema:

Måling av luftkvalitet:

Måling av partikkelinnhold i avløpsvann:

Kjemiske analysemetoder

  • Instruksjonshefte mangler

Mikroplast i slam og vannprøver