ToF-konferansen 2021

ToF-konferansen 2021

– Digital nasjonal nettverkssamling for ToF-lærere


Skolelaboratoriet og Tekna inviterer alle lærere som underviser i Teknologi og forskningslære til digital nettverkssamling.

Sted: Zoom

Tid: 17.–18. mars

Pris: gratis

Påmeldingsfrist: 3. mars 2021

Påmelding: ToF-konferansen 2021 (ekstern side)

Ansvarlig fra Skolelaboratoriet: Hilde Ervik

Samlingen vil vare tre timer hver av de oppsatte dagene. Program blir klart i januar 2021.

Logo Tekna.