Skolelaboratoriet

Skolelaboratoriet

– NTNUs ressurs- og kompetansesenter for undervisning i realfag
Elever utforsker en koffert med grunnstoffer. Foto.
Foto: Ingeborg Berg/NTNU

Skolelaboratoriet for matematikk, naturfag og teknologi tilbyr etter- og videreutdanning for realfaglærere og har spennende tilbud i realfagene for alle trinn. Vi utvikler og prøver ut læremidler, og deltar i forsknings- og utviklingsprosjekter om undervisning i realfag i skolen.

Skolelaboratoriet har to avdelinger: ei avdeling under Institutt for fysikk, som holder til i Realfagbygget på Gløshaugen, og ei avdeling under Institutt for lærerutdanning, som holder til på Lysholmbygget på Kalvskinnet.


Kontakt

Kontakt

 Ansatte

 73 55 11 36

 kontakt@skolelab.ntnu.no

 Realfagbygget, blokk C, 2. etg. og Lysholmbygget, 4. etg.

Postadresse: Skolelaboratoriet, NTNU, 7491 Trondheim


Fagtilbud 2020 (pr. jan. 2020)Lenke til Skolelaboratoriets kursbrosjyre.

Last ned brosjyre (PDF)
Brosjyren og tilhørende nettsider blir oppdatert fortløpende.
 

Facebook-ikon Følg oss på Facebook

Aktuelt

Aktuelt

Vi tilbyr fire temadager våren 2020, innen temaene evolusjon, miljøgifter og programmering i naturfag og matematikk.
Mer informasjon om temadagene.

Elevaktiviteter

Lærerkurs og ressurser

Prosjekter og publikasjoner

Prosjekter og publikasjoner

Lenke til prosjekter og publikasjoner.

Prosjekter og publikasjoner