Skolelaboratoriet

– NTNUs ressurs- og kompetansesenter for undervisning i realfag

Elever utforsker grunnstoffer. Foto.

Skolelaboratoriet for matematikk, naturfag og teknologi tilbyr etter- og videreutdanning for realfaglærere og har spennende tilbud i realfagene for alle trinn. Vi utvikler og prøver ut læremidler, og deltar i forsknings- og utviklingsprosjekter om undervisning i realfag i skolen.

Skolelaboratoriet har to avdelinger: ei avdeling under Institutt for fysikk, som holder til i Realfagbygget på Gløshaugen, og ei avdeling under Institutt for lærerutdanning, som holder til på Lysholmbygget på Kalvskinnet.


Kontakt

Ansatte ved Skolelaboratoriet 

Telefon: 73 55 11 36

E-post: kontakt@skolelab.ntnu.no

Besøksadresse: Realfagbygget, blokk C, 2. etg. og Lysholmbygget, 4. etg.

Postadresse: Skolelaboratoriet, NTNU, 7491 Trondheim

Forside Skolelaboratoriets kursbrosjyre 2019

Om Skolelaboratoriet

Fagtilbud 2019 (pr. 25. jan. 2019)

Aktuelt

I 2019 fyller grunnstoffenes periodesystem 150 år. Vi markerer dette med periodesystemets år.

Prosjekter og publikasjoner

Elever som gjør et eksperiment. Foto

Prosjekter og publikasjoner