Skolelaboratoriet

– NTNUs ressurs- og kompetansesenter for undervisning i realfag

Logoen til Skolelaboratoriet. Illustrasjon

Skolelaboratoriet tilbyr etter- og videreutdanning for realfaglærere og har spennende tilbud i realfagene for alle trinn. Skolelaboratoriet utvikler og prøver ut læremidler, og vi deltar i forsknings- og utviklingsprosjekter om undervisning i realfag i skolen.


Kontakt

Ansatte ved Skolelaboratoriet 

Telefon: 73 55 11 43

E-post: kontakt@skolelab.ntnu.no

Besøksadresse: Realfagbygget, blokk C, 2. etg

Postadresse: Skolelaboratoriet, NTNU, 7491 TrondheimForside Skolelaboratoriets kursbrosjyre 2019

Om Skolelaboratoriet

Fagtilbud 2019 (pr. 25. jan. 2019)

Elevaktiviteter

To gutter som gjør et naturfagseksperiment. Foto

Elevaktiviteter

Prosjekter og publikasjoner

Elever som gjør et eksperiment. Foto

Prosjekter og publikasjoner