Skolelaboratoriet

– NTNUs ressurs- og kompetansesenter for undervisning i realfag

Logoen til Skolelaboratoriet. Illustrasjon

Skolelaboratoriet tilbyr etter- og videreutdanning for realfaglærere og har spennende tilbud i realfagene for alle trinn. Skolelaboratoriet utvikler og prøver ut læremidler, og vi deltar i forsknings- og utviklingsprosjekter om undervisning i realfag i skolen.


Kontakt

Ansatte ved Skolelaboratoriet 

Telefon: 73 55 11 43

E-post: postkasse.skolelab@ntnu.no

Besøksadresse: Realfagbygget, blokk C, 2. etg

Postadresse: Skolelaboratoriet, NTNU, 7491 Trondheim

Om Skolelaboratoriet

Fagtilbud 2018/19 (pr. 8. okt. 2018)
Last ned brosjyre 

Facebook-ikon Følg oss på Facebook

Elevaktiviteter

To gutter som gjør et naturfagseksperiment. Foto

Elevaktiviteter

Prosjekter og publikasjoner

Elever som gjør et eksperiment. Foto

Prosjekter og publikasjoner