Utforsk elektrisitet

Utforsk elektrisitet

Elever som bygger en elektrisk krets. Foto.
Foto: Ingeborg Berg/NTNU

Vi inviterer elevene på besøk til NTNU for å utforske elektrisitet gjennom byggesett. Aktiviteten er uten bruksanvisninger og instruksjoner, den styres av elevenes kreativitet og utforskertrang. 80–100 elever kommer hver dag og deles i grupper på 20–25. Opplegget varer i halvannen time, der elever, lærere og NTNU-studenter utforsker sammen.

Elever som tester ut solceller og vifter i elektriske kretser. Foto.
Foto: Ingeborg Berg/NTNU

Utforsk elektrisitet er det nyeste tilskuddet til Realfagløypene og vi arrangerte en pilot for 1.–4. trinnselever fra Trondheim kommune våren 2019. Dette ble vellykket med nesten 500 elever som deltok på aktiviteten. Vi har som mål at dette skal arrangeres årlig og vil invitere 3. trinnelever fra hele fylket.

Tidspunkt for gjennomføring

Vår 2021: uavklart, vi kommer tilbake med mer info.

Aktører

Institutt for elektroniske systemer og Skolelaboratoriet ved NTNU.

Kontakt

Ingeborg Berg


Jobbe som studentassistent?

Har du lyst til å arbeide som veileder på en eller flere av våre Realfagløyper?

Veiledere på Kjemiløypa 2015. Foto.
Foto: Maren S. Fredagsvik/NTNU

Arbeidet går ut på å veilede en gruppe elever (6–7stk.) gjennom ei løype rundt omkring på Gløshaugen. På de enkelte postene vil det være behov for å forklare oppgaven og veilede elevene i arbeidet, og på enkelte løyper vil det være behov for å demonstrere oppgaven/temaet. Det er en fordel om du har det aktuelle faget i fagkretsen din. 

Arbeidet blir lønnet etter lønnstrinn 22, med unntak av de som har LAOS-kurs eller utdanning tilsvarende bachelorgrad, som blir lønnet etter lønnstrinn 24.

Ta kontakt dersom du ønsker e-post når det utlyses nye stillinger.

For spørsmål eller andre henvendelser, ta kontakt med:

Ingeborg Berg

Våre sponsorer:

Våre sponsorer:

 

Logo NTNU

 

Logo Trøndelag fylkeskommune

 

Samarbeidsforum. Logo.

 

Logo Trondheimsregionen