ReleKvant

ReleKvant

Skolelaboratoriet ved NTNU samarbeider med Skolelaboratoriet i Fysikk ved UiO om forskningsprosjektet ReleKvant – begrepsutvikling og erkjennelse i relativitetsteori og kvantefysikk. I prosjektet utvikles nettbasert undervisningsmateriell for Fysikk 2 som legger til rette for elevers kvalitative forståelse av sentrale temaer i moderne fysikk.

Mer om ReleKvant: http://www.mn.uio.no/fysikk/forskning/prosjekter/relekvant/