ReleKvant

ReleKvant

Relekvant. Logo.

Skolelaboratoriet ved NTNU har samarbeidet med Skolelaboratoriet i Fysikk ved UiO om forskningsprosjektet ReleKvant – begrepsutvikling og erkjennelse i relativitetsteori og kvantefysikk. Prosjektet har utviklet nettbasert undervisningsmateriell for Fysikk 2 som legger til rette for elevers kvalitative forståelse av sentrale temaer i moderne fysikk.

Les mer om Relekvant på UiO sin prosjektside.