Bakgrunn og aktiviteter

Utdanning:

1969-1972: Strinda Gymnas
1972-1973: Telegrafist i forsvaret

1973-1977: Siv.Ing. Elektro, NTH

1977-1980: Videreutdanning innen medisin og elektrofag

1980-2000: Ulike kurs innen elektronikk

2007: Kvalitativ forskningsmetode 7,5 stp

2008: Formidling i museum og Vitensenter 7,5 stp

2014: Vitensenterdidaktikk - Utforsk vitensentre 1, 15 stp

2015: Vitensenterdidaktikk - Utforsk vitensentre 1, 15 stp

2019: Læring i interaktive utstillinger, 15 stp (eksamen des. 2019)

Praksis:
1978-1980: Vitenskapelig assistent ved Inst. for radiotek., NTH
1980-2000: Forsker ved SINTEF, elektronikk, radioteknikk. 
                   undervannsakustikk, satellitt instrumentering,
                   mobilkommunikasjon
1998-2019: Vitensenteret (40%)
1999-2019: Skolelaboratoriet ved NTNU (60 %) 

Hovedarbeidsområder ved Skolelaboratoriet:
Prosjektledelse innen
:
- Utvikling av undervisningsopplegg og materiell
- Utvikling av elektroniske byggesett fir bruk i skolen
- Utvikling av lærerkurs
- Utvikling av laboratoriekurs for elever
- Realfagløypene (Fysikkløypa)
- Veiledning masterstudenter
- Dokumentasjon, hefter og bøker
- Fagfelter: Fysikk, teknologi,
  elektronikk og matematikk

Prosjekter ved Skolelab. og Vitensenter:

- Transistorutstilling 1998

- Radioutstillingen 1999

- Illusjonsutstilling (vandreutstilling) 2009

- Matematikkløypa 2003
- Illusjonsløypa 2004
- Fysikkløypa/NTNU 2005
- Matematikk og ornamentikk 2009
- Utv. av elektroniske byggesett 2000-2011
- Eksperimentklubben (utvikling)
- Oppfinnerverkstedet
- Rekruttering av jenter til HiST
- Drift av Vitensenterets forlag
- Realfagspalten i Adresseavisen
- MOSEM prosjektet (el. mag.)
- Newton Energirommet (drift/utv.)
- Heavy med tall (Rock og Matem.)
- Thomas Angel matematikkutstilling
- «Solkvinnene» Indiautstillingen
- LEGO-festivalen (2010,2012)
- Matematikk og ornamentikk
- Matematikk APE utstillinger 2010-15

- Scince Camp under Starmus 2017

- Science Camp under Big Challenge 2019

Hefter og bøker:
- Ca 90 hefter og bøker innen
   Matematikk, fysikk, teknologi  og
   sansing
- En rekke artikler i ulike tidsskrifter
  innen nevnte tema

Foredrag:
- Ulike foredrag innen fysikk,
  matematikk, teknologi/elektronikk
  sansing mm på ulike konferanser og kurs.
- For kunnskapsbyen og
  Den kulturelle spaserstokk (15 stk)

Etterutdannigskurs ViT og SL
Videreutdanningskurs SL
Elevkurs ungdomsskole og videregående SL

Lærerutdanning:
- Lærerkurs i Bruk av Vitensenteret
- Lærerkurs i Matematikk
- Lærerkurs i Fysikk eksp.
- Lærerkurs i Elektronikk/teknologi
- Lærerkurs i Newtonrommet
- Lærerkurs i Teknologi & Design
- Lærerkurs i Energi for framtida
- Lærerkurs i Romteknologi (SL)
- Lærerkurs i Romteknologi (CanSat)
- Lærerkurs i Valgfag ungdomsskolen
- Lærerkurs i kommunikasjon via Vitensenter
- Lærerkurs i Teknologi og forskningslære (ROV)
- Elevkurs ved Skolelaboratoriet

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Kunstneriske produksjoner

 • Rossing, Nils Kristian; Sjelmo, Vigdis; Lorentsen, Truls. (2011) Heavy med tall - Et konsertforedrag om rock og matematikk. Heavy med tall

Bøker

 • Rossing, Nils Kristian; Hetty, Ine Chatrin H.. (2016) Påstandsoppgaver - Utforskende aktiviteter i naturfagene med bruk av matematikk. 2016. ISBN 9788279230779. Sl-serien (Nr. 18).
 • Rossing, Nils Kristian. (2013) Design and Make Rope Mats and Rosettes. 2013. ISBN 978-82-92088-48-7.
 • Rossing, Nils Kristian. (2013) Design of Framstilling av Tau-matter og Rosetter. 2013. ISBN 978-82-92088-51-7.
 • Rossing, Nils Kristian. (2012) Illusjoner - du tror det ikke når du ser det. 2012. ISBN 978-82-92088-49-4.
 • Rossing, Nils Kristian. (2010) Illusjonsutstillingen - Du tror det ikke når du har sett det - Lærerveiledning. 2010. ISBN 978-82-92088-42-5.
 • Rossing, Nils Kristian; Farstad, Vegard Stornes. (2010) Lærerveiledning MOSEM - "Minds-on"-eksperimenter i Elektrisitet og Magnetisme". 2010. ISBN 978-82-8130-057-6.
 • Rossing, Nils Kristian; Farstad, Vegard Stornes; Greczylo, Tomasz. (2010) Minds-on experiments in Superconductivity and ElectroMagnetism. 2010. ISBN 978-82-8130-056-9.
 • Rossing, Nils Kristian; Kjærvik, Atle; Kulhawczuk, Martin; Stenvig, Bård Inge; Willmann, Frode; Eriksson, Jan Magnus. (2010) Bygg dine egne Vitensentermodeller. 2010. ISBN 978-82-92088-37-1.
 • Rossing, Nils Kristian; Larsen, Inger-marie; Adsen, Åshild; Torsen, Eleanor. (2010) Matematikk og Ornamentikk - Brukerhåndbok Utgave 1.0. 2010. ISBN 9788292088418.
 • Rossing, Nils Kristian; Adsen, Åshild; Larsen, Inger-marie; Torsen, Eleanor; Øien, Vigdis dagsdatter. (2009) Matematikk og Ornamentikk - Lærerveiledning. 2009. ISBN 9788292088401.
 • Rossing, Nils Kristian; Kulhawczuk, Martin. (2009) Eksperientklubb - Klima og fornybar energi Veiledningshefte for guider. 2009. ISBN 978-82-92088-39-5.
 • Rossing, Nils Kristian; Kulhawczuk, Martin. (2009) Eksperimentklubb - Klima og fornygar energi Veiledningshefte for guider. 2009. ISBN 9788292088388.
 • Rossing, Nils Kristian. (2008) Fysikkeksperimenter - for bruk i skolen. Tapir Akademisk Forlag. 2008. ISBN 9788251922869.
 • Rossing, Nils Kristian. (2007) Den matematiske krydderhylle. Tapir Akademisk Forlag. 2007. ISBN 9788251921626.
 • Rossing, Nils Kristian. (2007) Den matematiske krydderhylle. Tapir Akademisk Forlag. 2007. ISBN 978-82-519-2162-6.
 • Rossing, Nils Kristian; Fagerli, Tore. (2007) Varmepumper og solfangere - et laboratoriehefte. Tapir Akademisk Forlag. 2007. ISBN 978-82-519-2226-5.
 • Rossing, Nils Kristian; Fagerli, Tore. (2007) Varmepumper og solfengere - et laboratoriehefte. 2007. ISBN 978-82-7923-051-9. Sl-serien (Nr. 12 Februar 2007).