Matematikkløypa

Matematikkløypa

En student hjelper to elever med å bygge kuber av jovobrikker. Foto.
Foto: Per Henning/NTNU

Elevene inviteres til en dag ved NTNU hvor de får muligheten til å løse oppgaver og studere tema som algebra, geometri, sannsynlighet og statistikk.

Matematikkløypa gir elevene mulighet til å studere temaer som er relevante for læreplanen, og har til hensikt å skape interesse for matematikk og realfag. Flere av oppgavene som presenteres i matematikkløypa er også fine å ta med seg til videre arbeid i skolen.

Løypa tar imot ca. 70–80 elever hver dag og elevene deles inn i 12 grupper på 6–7 elever. Hver gruppe blir veiledet gjennom løypa av en student fra NTNU.  Løypa varer i ca. 3,5 time, med innlagt matpause, og postene fordelt rundt omkring på Gløshaugen. Lærerne følger elevene rundt i løypa for å  kunne knytte oppgavene til egen undervisning i etterkant.

I forkant av løypa arrangerer vi lærerkurs. Kurset tar for seg oppgavene elevene møter i løypa og diskutere bruk ved egen skole.

To elever som spiller Algebrakappløp. Foto.
Foto: Kai T. Dragland/NTNU

Matematikkløypa ble første gang arrangert i 2014.

Tidspunkt for gjennomføring

Vår 2021: avlyst.

Aktører

Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen og Skolelaboratoriet ved NTNU

Kontaktperson

Ingeborg Berg


Jobbe som studentassistent?

Har du lyst til å arbeide som veileder på en eller flere av våre Realfagløyper?

Veiledere på Kjemiløypa 2015. Foto.
Foto: Maren S. Fredagsvik/NTNU

Arbeidet går ut på å veilede en gruppe elever (6–7stk.) gjennom ei løype rundt omkring på Gløshaugen. På de enkelte postene vil det være behov for å forklare oppgaven og veilede elevene i arbeidet, og på enkelte løyper vil det være behov for å demonstrere oppgaven/temaet. Det er en fordel om du har det aktuelle faget i fagkretsen din. 

Arbeidet blir lønnet etter lønnstrinn 22, med unntak av de som har LAOS-kurs eller utdanning tilsvarende bachelorgrad, som blir lønnet etter lønnstrinn 24.

Ta kontakt dersom du ønsker e-post når det utlyses nye stillinger.

For spørsmål eller andre henvendelser, ta kontakt med:

Ingeborg Berg

Våre sponsorer:

Våre sponsorer:

 

Logo NTNU

 

Logo Trøndelag fylkeskommune

 

Samarbeidsforum. Logo.

 

Logo Trondheimsregionen