SUN - Skolebasert utvikling i realfag

SUN - Skolebasert utvikling i realfag

SUN. Logo.

Målet for SUN var å få til lokal faglig skoleutvikling i realfagene. I motsetning til kortsiktig individuell etter- og videreutdanning, var det her fokus på langsiktig kompetanseutvikling for hele realfagmiljøet ved den enkelte skole. Prosjektet hadde en tydelig fagdidaktisk/metodisk profil med fokus på utforskende undervisning.  Det ble først og fremst lagt vekt på å utvikle nye veier å gå i undervisningen i matematikk og naturfag(ene).

Modellen for prosjektet bygger på erfaringer fra internasjonale prosjekter, og er blant annet inspirert av det tyske SINUS-prosjektet der mer enn 1700 skoler deltok over en 10 års-periode. (Mer informasjon om SINUS finner du her.)

SUN var skolebasert, noe som betyr at arbeidet tok utgangspunkt i skolenes og lærernes ståsted og behov. Det var ikke på forhånd valgt spesielle metoder eller laget ferdige planer for hvilke aktiviteter vi ville fokusere på i prosjektet. Fokusområde ble bestemt gjennom dialog med lærerne. Vi la vekt på at lærere selv skulle velge hva de ville utvikle og hva de ønsket å bli gode i. Skolelaboratoriets rolle var å bistå lærerne, være diskusjonspartnere, gi tilbakemeldinger og å styre prosjektet. SUN besto av fem halvdagssamlinger på skolen gjennom ett skoleår og en felles avslutningssamling med andre SUN-skoler i april-mai.

SUN-prosjektet pågikk fra 2011 til 2018. Følgende skoler deltok:

 • Singsås skole
 • Nesset ungdomsskole
 • Stokkan ungdomsskole
 • Vikhammer ungdomsskole
 • Støren ungdomsskole
 • Gauldal vg skole
 • Ole Vig vg skole
 • Tiller vg skole
 • Charlottenlund vg skole
 • Inderøy vg skole
 • Inderøy ungdomsskole
 • Markaplassen skole
 • Verdal vg skole
 • Skjetlein vg skole
 • Thora Storm vg skole
 • Bodø vg skole
 • Bodin vg skole
 • Byåsen vg skole 
 • Mosjøen vg skole
 • Sandnessjøen vg skole

For mer informasjon om SUN:

Ta kontakt med Astrid Johansen, NTNU Skolelaboratoriet
 

Prosjektrapport

Forsiden av en rapport. Illustrasjon.Naturfaglæreres kompetanseutvikling i skolens læringsfellesskap


Forfatter: Bodil Svendsen

August 2012

Last ned rapporten (pdf)