SUN - Skolebasert utvikling i realfag

SUN - Skolebasert utvikling i realfag

SUN. Logo.

Målet for SUN er å få til lokal faglig skoleutvikling i realfagene. I motsetning til kortsiktig individuell etter- og videreutdanning, er det her fokus på langsiktig kompetanseutvikling for hele realfagmiljøet ved den enkelte skole. Prosjektet har en tydelig fagdidaktisk/metodisk profil med fokus på utforskende undervisning.  Det legges først og fremst vekt på å utvikle nye veier å gå i undervisningen i matematikk og naturfag(ene).

Modellen for prosjektet bygger på erfaringer fra internasjonale prosjekter, og er blant annet inspirert av det tyske SINUS-prosjektet der mer enn 1700 skoler deltok over en 10 års-periode. (Mer informasjon om SINUS finner du her.)

SUN er skolebasert, noe som betyr at arbeidet tar utgangspunkt i skolenes og lærernes ståsted og behov. Det er ikke på forhånd valgt spesielle metoder eller laget ferdige planer for hvilke aktiviteter vi vil fokusere på i prosjektet. Fokusområde bestemmes gjennom dialog med lærerne. Vi legger vekt på at lærere selv velger hva de vil utvikle og hva de ønsker å bli gode i. Skolelaboratoriets rolle er å bistå lærerne, være diskusjonspartnere, gi tilbakemeldinger og å styre prosjektet. SUN består av fem halvdagssamlinger på skolen gjennom ett skoleår  og en felles avslutningssamling med andre SUN-skoler i april-mai.

Før skolen bestemmer seg for om de ønsker å delta i SUN, vil Skolelaboratoriet komme på skolen for å gi informasjon om prosjektet og å svare på spørsmål fra ledelsen og lærerne. Før sommerferien følger vi opp med et møte med lærerne hvor vi kartlegger behov og ønsker i fellesskap, og ut fra dette legger vi en plan for det kommende skoleåret.

Lærerne velger selv hvilket område de vil utvikle seg i.

 

SUN-prosjektet har pågått siden 2011. Følgende skoler har deltatt i SUN:

 • Singsås skole
 • Nesset ungdomsskole
 • Stokkan ungdomsskole
 • Vikhammer ungdomsskole
 • Støren ungdomsskole
 • Gauldal vg skole
 • Ole Vig vg skole
 • Tiller vg skole
 • Charlottenlund vg skole
 • Inderøy vg skole
 • Inderøy ungdomsskole
 • Markaplassen skole
 • Verdal vg skole
 • Skjetlein vg skole
 • Thora Storm vg skole
 • Bodø vg skole
 • Bodin vg skole
 • Byåsen vg skole 
 • Mosjøen vg skole
 • Sandnessjøen vg skole

For mer informasjon om SUN:

Ta kontakt med Astrid Johansen, NTNU Skolelaboratoriet