Realfagkonferansen 2017


 

Tusen takk for i år!

Vi håper dere alle hadde en trivelig og inspirerende dag på Gløshaugen 4.mai. Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger fra dere, og håper derfor at flest mulig tar seg tid til å besvare evalueringen. Den finner du her: https://survey.svt.ntnu.no/TakeSurvey.aspx?SurveyID=p2L3759M

Mange er sikkert interessert i å ha tilgang på presentasjoner og annet materiell fra konferansen. Det vil bli lagt ut her fortløpende.

 

Plenum

Halvplenum

 

NTNUs Realfagpris 2017

Prisen på kr. 20 000,- ble utdelt under Realfagskonferansen, på NTNU i Trondheim.

Årets realfagpris går til en enkeltperson og ildsjel om gjør en innsats i skolen knyttet hovedsaklig til matematikkundervisning, men også til andre realfag i videregående skole:

Vegard Kjøsnes, lektor ved Heimdal videregående skole.

Vegard Kjøsnes er en relativ fersk lærer som på eget initiativ har opprettet og drifter ressursnettstedet delmatte.no. 

 

Juryens begrunnelse:

Vegard Kjøsnes har opprettet og drifter nettstedet Delmatte.no som er ressurssider for realfagene generelt, men i størst grad for matematikk. Sidene fungerer som et delingsnettsted som inviterer til bidrag fra andre lærere. Oppgavene som presenteres er enten laget av Kjøsnes selv, hans kolleger eller oversatt fra andre kilder. Det refereres på en ryddig måte. Nettstedet gir tilgang til rike oppgaver som er godt egnet til å bidra til variert og utforskende realfagundervisning. Elever kan også bruke sidene på egen hånd og vil finne utfordrende og nyskapende oppgaver i tillegg til at de får tilgang til en oppgavebank over eksamenssett m.m. Sidene er godt besøkt og ser ut til å være lett tilgjengelig – også gjennom andre nettsteder.

Juryen setter pris på tiltaket og ønsker å oppmuntre til videre bruk slik at lærere kan dele og bidra sammen til å utvikle realfagundervisningen. Kvaliteten i norsk skole avhenger av lærere som tar initiativ til samarbeid og entreprenørskap og som i tillegg er villig til å dele med andre og legge ned den ekstra arbeidsinnsatsen som kreves. Delmatte er et eksempel til etterfølgelse som demonstrerer alle disse kvalitetene på en god måte.

Vi gratulerer!

Wed, 10 May 2017 08:38:56 +0200

Tidligere konferanser

Realfagkonferansen 2016

Under finner du lenker til presentasjonene som ble holdt.

Plenum

 

Parallellsesjoner

Realfagkonferansen 2015

Her er lenker til presentasjoner som ble holdt:

Realfagkonferansen 2014

Her finner du lenker til en del av presentasjonene som ble holdt:

Realfagkonferansen 2013

Her finner du lenker til en del av presentasjonene som ble holdt:

Plenum:

Parallellsesjoner:

Realfagkonferansen 2012

Digitale utgaver av en del av presentasjonene:

Tidligere vinnere av NTNUs Realfagpris

Realfagprisen 2016

Prisen på kr. 20 000,- ble utdelt under Realfagskonferansen, på NTNU i Trondheim.

Årets realfagpris går til en enkeltperson og ildsjel om gjør en innsats i skolen knyttet til de overordnede temaene miljø og bærekraft: Audun Jensen, lærer ved Sveberg skole.

Audun Jensen har vært prosjektleder for «Salamanderprosjektet» på Sveberg skole i tre år. Prosjektet startet i 2013 med målsetting å: Lære elevene om truede arter og biotopene de lever i som her er storsalamandere og småsalamandere og bidra til at disse overlever. Kartlegging og overvåking av bestanden i tyngdepunktet av artens utbredelse i Midt Norge, samt tiltak for å bedre livsgrunnlaget.

 

Juryens begrunnelse:

Dette arbeidet er drevet av Audun Jensen som ildsjel, en person som er over gjennomsnittlig engasjert og har lagt ned en stor innsats for å tilrettelegge salamanderprosjektet for elevene. Det overordnede temaet bærekraft blir (dessverre) mer og mer aktuelt, og Stortingsmelding 20 legger opp til at bærekraft også skal bli mer sentralt i skolen. Salamanderprosjektet er forbilledlig og kan inspirere andre lærere og elever til tilsvarende prosjekter. Prosjektet har søkt og fått midler fra den naturlige skolesekken (i regi av Naturfagsenteret). Et viktig poeng er at  elevene gjør en forskjell ved å bidra med egne krefter til forskning i eget nærområde og i samarbeid med profesjonelle forskere. Det at forskere og elever kan samarbeide til gjensidig nytte og glede viser  resten av samfunnet. Audun Jensens engasjement bidrar til å koble praktiske aktiviteter med teori og gi undervisningen relevans til verden omkring oss. 

 

Vi gratulerer!

 

Realfagprisen 2015

Prisen på kr. 20 000,- ble utdelt under Realfagskonferansen, på NTNU i Trondheim.

Årets vinnere:

  • John Dinesen, Charlottenlund ungdomsskole
  • Tore Fagerli, Byåsen videregående skole
  • Steinar Larsen, Huseby ungsdomsskole

Juryens begrunnelse:

John Dinesen og Tore Fagerli har siden slutten av nittitallet vært ildsjeler i utviklingen av undervisningen i teknologi og design i skolen. Steinar Larsen har gjennom mange år vært en pådriver for bruk av ulike former for teknologi i alle fag. Alle tre står fortsatt i spissen for utviklingen av undervisningen i og om teknologi gjennom programfaget Teknologi og forskningslære og valgfaget Teknologi praksis.  De deler sin kunnskap og erfaring med andre, er pådrivere i lærernettverk, samarbeider med næringsliv og ulike fagmiljøer utenfor skolen, og de har utviklet læremateriell, veiledningshefter og lokale læreplaner. Gjennom sin mangeårige innsats har de tilført realfagene en virkelighetsnær dimensjon, og de har gjort teknologifaget mer synlig både på egen skole og for lærere på andre skoler i hele landet. Som kreative og inspirerende lærere brøyter de fortsatt vei med sin solide kunnskap og sitt engasjement. 

Vi gratulerer!

 

Realfagprisen 2014

Prisen på kr. 20 000,- ble utdelt under Realfagskonferansen, på NTNU i Trondheim.

Årets vinner:

  • Ingrid Kjeldsberg, rektor ved Sunnland ungdomsskole

Vi gratulerer!

 

Realfagprisen 2013

Prisen på kr. 20 000,- ble utdelt under Realfagskonferansen, på NTNU i Trondheim.

Årets vinner:

  • Skjetlein videregående skole

 

Vi gratulerer!