Kjemiløypa

Kjemiløypa

To elever gjør gasseksperiment. Foto.
Foto: Maren S. Fredagsvik/NTNU

Elevene inviteres til en dag ved NTNU der de får følge ei løype med fem ulike poster med enkle kjemiforsøk og aktiviteter. Dette inkluderer bl.a. eksperimenter med flytende nitrogen og tørris, gassproduksjon, analyse av mineralinnholdet i steiner, eksperimenter med vannstrålesug, eksoterm og endoterme reaksjoner og jodklokka. I tillegg gjennomfører samtlige elever en quiz, og beste gruppe blir premiert på slutten av dagen. Turen gjennom løypa varer ca. 4,5 time inkludert lunsjpause.

Kjemiløypa besøkes av ca. 64 elever per dag og elevene deles inn i grupper på åtte elever, som følges gjennom løypa av studenter fra NTNU. I tillegg møter elevene en student ved hver post. Lærerne følger elevene gjennom løypa for å kunne følge opp forsøkene og temaene i undervisningen i etterkant. 

To elever gjør et kjemieksperiment. Foto.
Foto: Maren S. Fredagsvik/NTNU

Kjemiløypa ble første gang arrangert i 2009, og har siden vært arrangert tre ganger. Vi håper imidlertid at det vil blir et fast årlig arrangement. 

Tidspunkt for gjennomføring

Vår 2021: uavklart

Aktører

Institutt for kjemi, Institutt for materialteknologi og Skolelaboratoriet ved NTNU

Kontakt

Ingeborg Berg


Jobbe som studentassistent?

Har du lyst til å arbeide som veileder på en eller flere av våre Realfagløyper?

Veiledere på Kjemiløypa 2015. Foto.
Foto: Maren S. Fredagsvik/NTNU

Arbeidet går ut på å veilede en gruppe elever (6–7stk.) gjennom ei løype rundt omkring på Gløshaugen. På de enkelte postene vil det være behov for å forklare oppgaven og veilede elevene i arbeidet, og på enkelte løyper vil det være behov for å demonstrere oppgaven/temaet. Det er en fordel om du har det aktuelle faget i fagkretsen din. 

Arbeidet blir lønnet etter lønnstrinn 22, med unntak av de som har LAOS-kurs eller utdanning tilsvarende bachelorgrad, som blir lønnet etter lønnstrinn 24.

Ta kontakt dersom du ønsker e-post når det utlyses nye stillinger.

For spørsmål eller andre henvendelser, ta kontakt med:

Ingeborg Berg

Våre sponsorer:

Våre sponsorer:

 

Logo NTNU

 

Logo Trøndelag fylkeskommune

 

Samarbeidsforum. Logo.

 

Logo Trondheimsregionen