Prosjekter

Prosjekter

KreTek

Logo KreTekKreTek

KreTek er et samarbeid mellom NTNU og Trondheim kommune. Prosjektet skal utvikle undervisningsdesign, vurderingspraksis og samarbeidsstrukturer for å stimulere elevers læring og skapende virksomhet i realfag gjennom digitale verktøy.

 


LOCUMS

Logo LOCUMSLOCUMS

Dette prosjektet undersøkte hvordan praktiske aktiviteter basert på elevenes livserfaringer og kulturelle bakgrunn kunne brukes som utgangspunkt for å utvikle forståelse av begreper og grunnleggende ferdigheter i matematikk og naturfag.

 


ENSITE

Ensite logoENSITE

ENSITE er et Erasmus+prosjekt som jobber med miljøspørsmål og "socio-scientific issues". Elleve partnere fra Europa jobber med å utvikle moduler for lærere basert på kritisk tenkning, kreativitet, argumentasjon og refleksjon innenfor disse områdene. Teamet fra NTNU jobber med en modul knyttet til plastproblematikk.

 


Video for kvalitet

 

Logo Video for kvalitet

Video for kvalitet

er en del av ”Innovativ utdanning” ved NTNU. Prosjektet er rettet inn mot produksjon og evaluering av video som læringsobjekt. Målet for prosjektet er å besvare spørsmålet:

Hva gjør en video til et godt læringsobjekt?

 

 

 


ReleKvant

Logo RelekvantReleKvant

Skolelaboratoriet ved NTNU samarbeidet med Skolelaboratoriet i Fysikk ved UiO og Naturfagsenteret om forskningsprosjektet ReleKvant – begrepsutvikling og erkjennelse i relativitetsteori og kvantefysikk. I prosjektet ble det utviklet nettbasert undervisningsmateriell for Fysikk 2 som la til rette for elevers kvalitative forståelse av sentrale temaer i moderne fysikk.

Prosjektet ble avsluttet i 2019.

 

 

 


SUN – Skolebasert utvikling i realfag

Logo SUN - Skolebasert utvikling i realfagSUN - Skolebasert utvikling i realfag

Målet for SUN var å få til lokal faglig skoleutvikling i relfagene, og prosjektet hadde fokus på utforskende undervisning. Lærerne som deltok valgte selv hvilke områder de ville utvikle seg innenfor, og prosjektet tok på denne måten utgangspunkt i skolene og lærernes egne behov.

Prosjektet ble avsluttet i 2018

 

 

 


Energiutfordringen

Logo Energiutfordringen.Energiutfordringen

"Enovas energiutfordring" er et interaktivt web-basert læringsverktøy forankret i læreplanene for naturfag og samfunnsfag. Undervisningsprogrammet er delt inn i fire oppdrag: kjedereaksjonen, energikilder, energibruk og klimareisen.