Prosjekter

Prosjekter

KreTek

Logo KreTekKreTek

KreTek er et samarbeid mellom NTNU og Trondheim kommune. Prosjektet skal utvikle undervisningsdesign, vurderingspraksis og samarbeidsstrukturer for å stimulere elevers læring og skapende virksomhet i realfag gjennom digitale verktøy.

 


LOCUMS

Logo LOCUMSLOCUMS

I dette prosjektet undersøkte hvordan praktiske aktiviteter basert på elevenes livserfaringer og kulturelle bakgrunn kunne brukes som utgangspunkt for å utvikle forståelse av begreper og grunnleggende ferdigheter i matematikk og naturfag.

 


Video for kvalitet

 

Logo Video for kvalitet

Video for kvalitet

er en del av ”Innovativ utdanning” ved NTNU. Prosjektet er rettet inn mot produksjon og evaluering av video som læringsobjekt. Målet for prosjektet er å besvare spørsmålet:

Hva gjør en video til et godt læringsobjekt?

 

 

 


SUN – Skolebasert utvikling i realfag

Logo SUN - Skolebasert utvikling i realfagSUN - Skolebasert utvikling i realfag

SUN er skolebasert, det vil si at arbeidet tar utgangspunkt i skolenes og lærernes ståsted og behov. Det er ikke på forhånd valgt spesielle metoder eller laget ferdige planer for hvilke aktiviteter vi vil fokusere på i prosjektet. Vi legger vekt på at lærere selv velger hva de vil utvikle og hva de ønsker å bli gode i.

Prosjektet ble avsluttet i 2018

 

 

 


ReleKvant

Logo RelekvantReleKvant

Skolelaboratoriet ved NTNU samarbeider med Skolelaboratoriet i Fysikk ved UiO og Naturfagsenteret om forskningsprosjektet ReleKvant – begrepsutvikling og erkjennelse i relativitetsteori og kvantefysikk. I prosjektet utvikles nettbasert undervisningsmateriell for Fysikk 2 som legger til rette for elevers kvalitative forståelse av sentrale temaer i moderne fysikk.

Prosjektet ble avsluttet i 2019.

 

 

 


Energiutfordringen

Logo EnergiutfordringenEnergiutfordringen

"Enovas energiutfordring" er et interaktivt web-basert læringsverktøy forankret i læreplanene for naturfag og samfunnsfag. Undervisningsprogrammet er delt inn i fire oppdrag: kjedereaksjonen, energikilder, energibruk og klimareisen.