KreTek – Kreativ teknologi og samskaping på ungdomstrinnet

KreTek – Kreativ teknologi og samskaping på ungdomstrinnet

Lærere og forskere arbeider sammen om å utvikle undervisning i realfag på ungdomstrinnet med vekt på kreativitet, dybdelæring og programmering.

KreTek logo og elektronikkoppsett med lys. Foto.
Foto: Berit Bungum/NTNU

Fagfornyelsen stiller store krav til skoler og lærere. Det skal fokuseres på dybdelæring og kreativitet, og programmering kommer inn i flere fag. I naturfag innebærer kjerneelementet teknologi blant annet at "gjennom å bruke og skape teknologi kan elevene kombinere erfaring og faglig kunnskap med å tenke kreativt og nyskapende."

Gjennom prosjektet KreTek vil Trondheim Kommune i samarbeid med NTNU være i front i å utvikle undervisning som oppfyller dette gjennom samarbeid mellom lærere og forskere, og gjennom utvikling av samarbeidsstrukturer. Dette vil komme skolere og lærere i hele landet til nytte gjennom spredning av undervisningsressurser på disse nettsidene og gjennom kurs, fagdager og konferanser.

Lærere som sitter rundt et bord og diskuterer. Foto.
Pilotlærerne og prosjektgruppa i diskusjon under oppstartsmøtet 21. august. Foto: Ingeborg Berg/NTNU

KreTek hadde oppstartsmøte 21. august 2019 med de åtte pilotlærerne, forskere fra NTNU og prosjekteier. Gruppa skal jobbe sammen de neste årene for å utvikle god realfagundervisning. Det var mange kreative ideer rundt bordet som legger grunnlaget for videre jobbing med prosjektet.

Logo

Kretek. Logo.

Prosjekteier

Prosjekteier

Logo Trondheim kommune

Koordinator i Trondheim kommune:

Ingeborg Ranøyen. Foto.     Ingeborg Ranøyen