KreTek – Kreativ teknologi og samskaping på ungdomstrinnet

KreTek – Kreativ teknologi og samskaping på ungdomstrinnet

Lærere og forskere arbeider sammen om å utvikle undervisning i realfag på ungdomstrinnet med vekt på kreativitet, dybdelæring og programmering.

KreTek logo og elektronikkoppsett med lys. Foto.

Fagfornyelsen stiller store krav til skoler og lærere. Det skal fokuseres på dybdelæring og kreativitet, og programmering kommer inn i flere fag. I naturfag innebærer kjerneelementet teknologi blant annet at "gjennom å bruke og skape teknologi kan elevene kombinere erfaring og faglig kunnskap med å tenke kreativt og nyskapende."

Gjennom prosjektet KreTek vil Trondheim Kommune i samarbeid med NTNU være i front i å utvikle undervisning som oppfyller dette gjennom samarbeid mellom lærere og forskere, og gjennom utvikling av samarbeidsstrukturer. Dette vil komme skolere og lærere i hele landet til nytte gjennom spredning av undervisningsressurser på disse nettsidene og gjennom kurs, fagdager og konferanser.

Lærere som sitter rundt et bord og diskuterer. Foto.

KreTek hadde oppstartsmøte 21. august med de åtte pilotlærerne, forskere fra NTNU og prosjekteier. Gruppa skal jobbe sammen de neste årene for å utvikle god realfagundervisning. Det var mange kreative ideer rundt bordet som legger grunnlaget for videre jobbing med prosjektet.

Logo

Kretek. Logo.

Prosjekteier

Prosjekteier

Logo Trondheim kommune

Koordinator i Trondheim kommune:

Ingeborg Ranøyen. Foto.     Ingeborg Ranøyen