Etterutdanning

Etterutdanning

Personer som rydder plast på Mausund. Foto.
Foto: Hilde Ervik/Mausund feltstasjon

Etterutdanningskurs er korte kurs som vanligvis går over én til to dager. Kurset har ikke eksamen og gir ikke studiepoeng, men alle deltagere får kursbevis. Kursmateriell deles ut på kurset.

Ved påmelding til etterutdanningskursene brukes www.skolelab.no.

Kurs legges ut fortløpende etter som det blir klart. Det vil også bli sendt ut invitasjon til alle lærere som har registrert seg i databasen til skolelab.no og krysset av for at de ønsker invitasjon til kurs innen realfagene fra NTNU.
 

Kommende kurs

Nordic ESERO – Arduino, grunnkurs programmering

Tid: mandag 14. september 2020
Sted: NAROM, Andøya Space Center

Nordic ESERO – CanSat for nordiske lærere

Tid: tirsdag 15. sept–onsdag 16. sept. 2020
Sted: NAROM, Andøya Space Center

Temadag: Evolusjon

Tid: tirsdag 20. oktober 2020
Sted: digitalt. plattform annonseres senere.

Workshop: Programmering og teknologi i verdensrommet

Tid: tirsdag 27. oktober 2020
Sted: NTNU Kalvskinnet


Påmelding til kurs og temadager

Påmelding til kurs og temadager

Ved påmelding til etterutdanningskurs og temadager brukes www.skolelab.no. Dette er en felles database for alle Skolelaboratoriene i Norge. Her kan du enkelt registrere deg/logge inn som bruker av tilbudet. Etter registreringen kommer du direkte inn og kan melde deg på relevante e-postlister, publisere informasjon om prosjekter og melde deg på kurs.

Kurs legges ut forløpende etter hvert som det blir klart. Dessuten sender vi ut invitasjon til alle lærere som er registrert og har krysset av at de ønsker invitasjon til kurs innen realfagene fra NTNU.