Utøvende musikk

Institutt for musikk

Utøvende musikk

Kunstnerisk fagansatte ved Institutt for musikk driver utøvende og skapende virksomhet. Både i kvalitet og kvantitet gjør instituttet seg gjeldende i nasjonal og internasjonal sammenheng.

Brorparten av den kunstneriske virksomheten er knyttet til fagområdet utøvende musikk, men også ansatte ved områdene musikkteknologi og musikkvitenskap driver utøvende og skapende kunstnerisk virksomhet.


Ansattliste