Dansevitenskap

Institutt for musikk

Dansevitenskap

Forskningen innen dansevitenskap favner bredt og inkluderer historiske studier av norsk og internasjonal dans, analyse av bevegelse og dans, sosiokulturelle aspekter, antropologiske og etnologiske studier, filosofiske og fenomenologiske innfallsvinkler samt helsemessige og pedagogisk aspekter.