Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er universitetslektor ved Institutt for musikk. Jeg er utdannet master i orgelsolospill og musikkvitenskap og PhD i hymnologi/musikkvitenskap (Australian Catholic University, Melbourne). Min grunnutdanning er i musikk og pedagogikk ved University of Melbourne.

Jeg underviser bachelorstudenter, samt ettårige studenter i emnene MUSP4536 og MUSP4532 Liturgikk/hymnologi/liturgisk spill. I tillegg er jeg involverte i flere forskningsprosjekter.

Faglige interesser

  • Salmens historie og utviklinger siden 1915
  • Die neue Sachlichkeit, funksjonalisme og nyklassisisme
  • Australsk orgelmuskk og det sekulære orgelfeltet
  • Kirkemuskkens ontologi
  • Nordisk liturgisk praksis
  • Liturgisk teori
  • Musikk og teologi
  • Norsk orgelmusikk siden 1940

Utvalgte forskningsprosjekter
Prosjektleder: Kirkemusikkens ontologi 1915-2015
Prosjektleder: Salmeinnpsillinger i Norden siden 1970
Forsker og redaktør: Nytt norsk salmeleksikon 2013-2017

Verv
Vise-president, Internationale arbeitsgemeinschaft für Hymnologie 2011-2017; 2017-2024

Redaksjonelle oppgaver
Medredaktør, Nytt norsk salmeleksikon (2013-2018)
Medredaktør, Bulletin for IAH (2011-)
Redaktør, Hymnologi - nordisk tidsskrift (2008-)

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Bøker

  • Holter, Stig Wernø; Øystese, Vigdis Berland; Kyrkjebø, Rune; Hamnes, David Scott. (2018) Nytt norsk salmeleksikon Bind IV. Fagbokforlaget. 2018. ISBN 978-82-514-0823-3.

Del av bok/rapport

  • Hamnes, David Scott. (2013) Die neue Sachlichkeit i norsk orgelkultur. Aspekter ved norsk orgelkultur.