Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er universitetslektor ved Institutt for musikk. Jeg er utdannet master i orgelsolospill og musikkvitenskap fra Australian Catholic University, og PhD i hymnologi/musikkvitenskap fra Australian Catholic University. Min grunnutdanning er fra University of Melbourne, i musikk og pedagogikk.

Jeg underviser bachelor studenter, samt ettårige studenter i emnene MUSP4536 og MUSP4532 Liturgikk/hymnologi/liturgisk spill. I tillegg er jeg involverte i flere forskningsprosjekter.

Faglige interesser

  • Nordiske og europeiske liturgiske praksis
  • Liturgisk teori
  • Musikk og teologi
  • Norsk orgelmusikk siden 1940
  • Salmens historie og utviklinger disen 1915
  • Die neue Sachlichkeit, funksjonalisme og nyklassisisme
  • Australsk orgelmuskk og det sekulære orgelfeltet
  • Kirkemuskkens ontologi

Utvalgte forskningsprosjekter
Prosjektleder (med Harald Rise): Kirkemusikkens ontologi 1915-2015
Prosjektleder: Salmeinnpsillinger i Norden siden 1970
Forsker og redaktør: Nytt norsk salmeleksikon 2013-2017

Verv
Vise-president, Internationale arbeitsgemeinschaft für Hymnologie 2011-2017

Redaksjonelle oppgaver
Medredaktør, Nytt norsk salmeleksikon (2011-)
Medredaktør, Bulletin for IAH (2011-)

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Bøker

  • Holter, Stig Wernø; Øystese, Vigdis Berland; Kyrkjebø, Rune; Hamnes, David Scott. (2018) Nytt norsk salmeleksikon Bind IV. Fagbokforlaget. 2018. ISBN 978-82-514-0823-3.

Del av bok/rapport

  • Hamnes, David Scott. (2013) Die neue Sachlichkeit i norsk orgelkultur. Aspekter ved norsk orgelkultur.