Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er universitetslektor ved Institutt for musikk. Jeg er utdannet master i orgelsolospill og musikkvitenskap og PhD i hymnologi/musikkvitenskap (Australian Catholic University, Melbourne). Min grunnutdanning er i musikk og pedagogikk ved University of Melbourne.

Jeg underviser bachelorstudenter, samt ettårige studenter i emnene Liturgikk/hymnologi/liturgisk spill samt Bransjekunnskap. I tillegg er jeg involverte i flere forskningsprosjekter.

Faglige interesser

 • Die neue Sachlichkeit (nysaklighet), funksjonalisme og nyklassisisme i nordisk kirkemusikk
 • Salmens utvikling i 2000-tallet
 • Australsk orgelmuskk og det sekulære orgelfeltet
 • Kirkemuskkens ontologi
 • Økumenisk salmestudier
 • Nordisk liturgisk praksis og musikkforståelse
 • Liturgisk teori og musikkens rolle og teologi
 • Norsk kirkemusikk 1930-1960
 • Orgelundervisning for barn og unge: fokus på metode og feltstudier

Utvalgte forskningsprosjekter

Prosjektleder: Orgelundervisning for barn og unge 2019-2022
Prosjektleder: Salmeinnspillinger i Norden siden 1970
Forsker og redaktør: Nytt norsk salmeleksikon 2011-2018

Verv
Vise-president, Internationale arbeitsgemeinschaft für Hymnologie 2011-2017; 2017-2024
Styremedlem, Norsk hymnologisk forening

Redaksjonelle oppgaver
Medredaktør, Nytt norsk salmeleksikon (2013-2018)
Medredaktør, Bulletin for IAH (2011-)
Redaktør, Hymnologi - nordisk tidsskrift (2008-)

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Bøker

 • Holter, Stig Wernø; Øystese, Vigdis Berland; Kyrkjebø, Rune; Hamnes, David Scott. (2018) Nytt norsk salmeleksikon Bind IV. Fagbokforlaget. 2018. ISBN 978-82-514-0823-3.

Del av bok/rapport

 • Hamnes, David Scott. (2013) Die neue Sachlichkeit i norsk orgelkultur. Aspekter ved norsk orgelkultur.