Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Kunstneriske produksjoner

 • Lie, Marianne Baudouin; Bø, Else; Stang, Sigrid Elisabeth; Borch, Rolf. (2017) Ren Rehnqvist under Svensk Musikvår. Ren Rehnqvist
 • Lie, Marianne Baudouin; Bø, Else; Stang, Sigrid Elisabeth; Pritchard, Alwynne. (2017) Beckett@111, konserter og forestillinger under Beckett Festival. Beckett@111, international Beckett festival
 • Knutsen, Trine; Lindquist, Ellen; Lie, Marianne Baudouin; Bø, Else. (2016) Konsert Alpaca ensemble. Ellen Lindquist: Nakoda (solo fløyte), Groundings (trio), Vingarna breddas (fl og kl), samt Crumb Vox Balaenae (trio)
 • Lie, Marianne Baudouin; Borch, Rolf; Bø, Else; Stang, Sigrid Elisabeth. (2016) Ren Rehnqvist, konsert med Alpaca Ensemble. Ren Rehnqvist
 • Lie, Marianne Baudouin; Borch, Rolf; Bø, Else; Stang, Sigrid Elisabeth. (2016) Stangvikfestivalen 2016. In Orbit, og flere andre konserter gjennom festivalen
 • Lie, Marianne Baudouin; Brøske, Trygve; Bø, Else; Løvlid, Unni; Norbakken, Helge Andreas; Stang, Sigrid Elisabeth; Glorvigen, Per Arne. (2016) For Folk Flest, konsert i Kimen kulturhus. For Folk Flest
 • Lie, Marianne Baudouin; Brøske, Trygve; Bø, Else; Stang, Sigrid Elisabeth; Norbakken, Helge Andreas; Løvlid, Unni; Glorvigen, Per Arne. (2016) FFor Folk Flest, en konsert i Alpacas 20-års jubileumsserie. For Folk Flest
 • Lie, Marianne Baudouin; Bø, Else. (2016) Musikal konsert med Jødiske komponister på Jødisk Kulturfestival. Musical konsert
 • Lie, Marianne Baudouin; Bø, Else; Aalberg, Espen; Lindquist, Ellen. (2016) iSpill, en barneforestilling. iSpill
 • Lie, Marianne Baudouin; Bø, Else; Borch, Rolf; Stang, Sigrid Elisabeth. (2016) In Orbit, Ren Rehnqvist i Berlin. Ren Rehnqvist
 • Lie, Marianne Baudouin; Hegdal, Eirik; Stang, Sigrid Elisabeth; Bø, Else; Duch, Michael Francis; Haugerud, Tor; Aarskog, Stig Førde; Melhus, Ole Jørgen. (2016) Mekatonia in Concert, en konsert i Alpacas 20-års jubileumsserie. Mekatonia
 • Lie, Marianne Baudouin; Knutsen, Trine; Bø, Else; Lindquist, Ellen. (2016) Konsert med Crumb og Lindquist. null
 • Lie, Marianne Baudouin; Bø, Else; Aalberg, Espen. (2015) iSpill, en samtidskonsert for barn. iSpill
 • Lie, Marianne Baudouin; Pritchard, Alwynne; Ratkje, Maja Solveig Kjelstrup; Ness, Jon Øivind Bylund; Moe, Ole Henrik; Bø, Else; Robson, Alexander; Elvenes, Andreas. (2015) Oh no love, you´re not alone. Oh no love, you´re not alone, lanseringskonserter
 • Lie, Marianne Baudouin; Bø, Else; Stang, Sigrid Elisabeth; Pritchard, Alwynne. (2014) Hospice Lazy. Hospice Lazy
 • Brandtsegg, Øyvind; Bø, Else; Lie, Marianne B.; Stang, Sigrid Elisabeth; Brandtzæg, Øyvind. (2012) Brandtsegg og Brandtzæg, Pils og Plingplong. null
 • Brandtsegg, Øyvind; Stang, Sigrid Elisabeth; Lie, Marianne B.; Bø, Else; Pedersen, Stian Hovland. (2010) Hvor i Rømmegrøten er melkeveien?. Hvor i rømmegrøten er melkeveien?
 • Hegdal, Eirik; Duch, Michael Francis; Burt, Matt; Stang, Sigrid Elisabeth; Baudouin Lie, Marianne; Bø, Else; Melus, Ole Jørgen; Pavlovic, Jovan; Sitter, Lars; Haugerud, Tor. (2010) Alpaca Ensemble & Eirik Hegdal - Elevator. Øra Fonogram, Trondheim. 2010.