John Ivar Knutzen

Universitetslektor

Institutt for musikk
Olavskvartalet, Trondheim

Bakgrunn og aktiviteter