Institutt for musikk

Faglig og administrativ ledelse

Institutt for musikks ledergruppe jobber sammen på tvers av instituttets fagområder og studieprogram som en enhet. Ledergruppa ved Institutt for musikk består av instituttleder, kontorsjef og HMS-koordinator, og studieprogramledere og studieretningsledere fra alle fagområder ved instituttet.

Du finner oversikt over råd og utvalg ved institutt for musikk på NTNUs intranett.


Ledergruppe - Institutt for musikk

Kontorsjef

Ingen personer valgt. Gå til portletinstillinger for å legge til personer.

Ledergruppe - utøvende musikk

Ingen personer valgt. Gå til portletinstillinger for å legge til personer.