Musikkvitenskap

Institutt for musikk

Musikkvitenskap

Ved musikkvitenskap forskes det både på det musikkhistoriske og etnomusikologiske feltet, på populærmusikk, filmmusikk, opera, vokaltradisjoner og musikk i ulike tverrfaglige perspektiver.


Ansattliste