Bakgrunn og aktiviteter

Eg har bakgrunn som jazzsaxofonist og engasjert pedagog på jazzfeltet. Etter 15 år som frilansar og jazzlinjelærar ved Sund folkehøgskule tok eg i 2009 master i utøvande jazz ved NTNU, saman med Thomas T Dahl.

I 2016 tok eg ph.d. ved Norges Musikkhøgskole, med avhandlinga Frå små teikn til store former: Analysar av det improviserte samspelet med hjelp av auditiv sonologi.

For tida er eg postdoktor ved jazzlinja, NTNU, med forskingsprosjektet UTVIDING AV DET KOLLEKTIVE MINNET - Ei undersøking av metodar for å utvikle det improviserte samspelet i band som jobbar saman over tid. 

Eg er også engasjert i arbeidet med å arrangere forskingskonsertar på Dokkhuset, samt å førebu eit symposium  hausten-2017: The Virtuoso Listener.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Kunstneriske produksjoner

 • Ølnes, Njål. (2019) Turné i Trøndelag. African Pepperbirds - turné
 • Duch, Michael Francis; Ølnes, Njål; Haugerud, Tor. (2018) Gibrish - Sund. null
 • Ølnes, Njål; Kleppen, Mattis. (2018) Konsert med African Pepperbirds på Sundfestivalen, 2018. null
 • Ølnes, Njål. (2017) Innøving, og konsertering med prosjektet BmXL. BmXL konsertar på Soddjazzfestivalen 2017 og Nattjazz 2017
 • Ølnes, Njål. (2016) Artist in Residence - opphald og turné i Belgia med BMX. Dommelhof, Leuven og Mechelen. null
 • Dahl, Thomas T.; Ølnes, Njål. (2014) BMX - Rozel Point. Rozel Point
 • Dahl, Thomas T.; Ølnes, Njål. (2010) BMX - Bergen Open. Bergen Open
 • Hegdal, Eirik; Haugerud, Tor Andreas; Kapstad, Kenneth; Åse, Tone; Kleppen, Dag Mattis; Ølnes, Njål; Kallhovd, Olav; Plaatjes, Dizu. (2005) Turne i Sør Afrika. Sør afrikansk tradisjonell musikk
 • Dahl, Thomas T.; Hegdal, Eirik; Ølnes, Njål; Eilertsen, Mats; Gjørvad, Sverre; Gjørvad, Sverre. (2004) Dingobats "Follow". Follow
 • Hegdal, Eirik; Dahl, Thomas T.; Eilertsen, Mats; Ølnes, Njål; Gjørvad, Sverre; Lundin, Fredrik; Roggen, Live Maria; Brække, Øyvind; Ljungkvist, Fredrik. (2002) Dingobats "Pöck". Pöck
 • Dahl, Thomas T.; Hegdal, Eirik; Ølnes, Njål; Eilertsen, Mats; Gjørvad, Sverre. (1998) Dingobats "The New Dingobats Generation". The New Dingobats Generation

Del av bok/rapport

 • Ølnes, Njål. (2019) Auditiv sonologi : Ei gåve til utøvaren. Spektraler, Lytting og humanisme. Lasse Thoresen 70 år.

Rapport/avhandling

 • Ølnes, Njål. (2016) Frå små teikn til store former: Analysar av det improviserte samspelet med hjelp av auditiv sonologi. 2016. ISBN 978-82-7853-212-6.