Idrett og fysisk aktivitet

Satsingsområde

Idrett og fysisk aktivitet

To personer i treningsklær. Foto.

Instituttet har forskningsaktivitet som gir kunnskap om idrettens rolle i lys av samfunnsutvikling og i tilknytning til enkeltmenneskers liv og samhandling. Forskningen vår er knyttet til organisert idrett, andre organiserte treningsformer, kroppsøving og idrettsfag i skolen og fysisk aktivitet i befolkningen, og retter søkelyset mot hvordan disse forholdene er koblet til ulikhet, kommunikasjon, kultur, motivasjon, stress og perfeksjonisme.

Tema: Idrett og fysisk aktivitet

Publikasjoner

For full oversikt over publikasjoner, se forskernes NTNU-profiler. Dette er noen av de siste publikasjonene innenfor idrett og fysisk aktivitet: