Veien til toppen

Veien til toppen

Prosjektperiode: 2011–2014

Prosjektleder: Stig Arve Sæther og Nils Petter Aspvik

Overgangen fra juniorfotball til seniorfotball kan være en vanskelig overgang selv for de beste spillerne. Hvorfor er det sånn? En naturlig forklaring er at ferdighetsnivået er høyere og stiller høyere krav til spillerne, mens et annet er at man kan få en utfordring ved å «over natten» gå fra å være best til en av de svakeste i gruppa. Dette prosjektet ønsker å se nærmere på mekanismene i denne overgangen fra et spillerperspektiv. Et tema som vi ser nærmere på er treningsbelastning og totalbelastning (både innenfor og utenfor fotballen). Andre tema er psykologiske stressfaktorer i denne overgangen, framtidstanker og forholdet til treneren. Prosjektet har foreløpig omhandlet to juniorlag henholdsvis i et tippeliga- og adeccoliga lag.

Medieoppslag på TV2

Publikasjoner: