Prosjekt: Fotball og talent

Fotball og talent

Prosjektperiode: 2005-2020
Prosjektleder: Stig Arve Sæther

Mange er opptatt av dem. Talentene. De som utmerker seg med gode ferdigheter allerede i ung alder, og med ferdigheter det er lett å bli imponert over. Det er lett å anta at det er disse spillerne som er framtidens toppspillere, selv om dette ikke alltid blir resultatet. Prosjektet fotball og talent har siden 2005 fulgt et årskull fotballtalenter fra 13-14 årsalderen, selektert til en nasjonal samling for aldersgruppen. Videre har prosjektet fulgt dette årskullet over i aldersbestemte landslag og fram til i dag. Prosjektet har som intensjon å finne ut hvorfor enkelte spillere lykkes mens andre ikke er like heldige/motiverte/arbeidsomme? Ved å følge spillerne både på og utenfor banen ønsker man å få en helhetsforståelse av spillernes hverdag og utvikling over tid. Noen av temaene som prosjektet omhandler er treningsmengde, forhold til trener, utdanningsvalg, tanker om egne ferdigheter, framtidstanker, klubbvalg mm.   

Publikasjoner fra prosjektet

Lagestad, P., Sæther, S. A. & Ulvik, A. (2017) Differences in coaching feedback between coaches of junior elite soccer players and junior amateur soccer players

Sæther, S. A. (2017) Characteristics of Professional and Non-Professional Football Players – An Eight-Year Follow-Up of Three Age Cohorts. Montenegrin Journal of Sports Science and Medicine, 2, 13-18.

Matin, V. & Sæther, S. A. (2017) Talented high school football players’ perception of talent identification criteria. Sport Mont Journal, 2, 3-7.