Prosjekt: Fotball og talent

Prosjektperiode: 2005–2020

Mange er opptatt av dem. Talentene. De som utmerker seg med gode ferdigheter allerede i ung alder, og med ferdigheter det er lett å bli imponert over. Det er lett å anta at det er disse spillerne som er framtidens toppspillere, selv om dette ikke alltid blir resultatet. Prosjektet fotball og talent har siden 2005 fulgt et årskull fotballtalenter fra 13-14 årsalderen, selektert til en nasjonal samling for aldersgruppen. Videre har prosjektet fulgt dette årskullet over i aldersbestemte landslag og fram til i dag. Prosjektet har som intensjon å finne ut hvorfor enkelte spillere lykkes mens andre ikke er like heldige/motiverte/arbeidsomme? Ved å følge spillerne både på og utenfor banen ønsker man å få en helhetsforståelse av spillernes hverdag og utvikling over tid. Noen av temaene som prosjektet omhandler er treningsmengde, forhold til trener, utdanningsvalg, tanker om egne ferdigheter, framtidstanker, klubbvalg mm.   

Publikasjoner fra prosjektet