Generasjon 100

Link til hjemmesiden for prosjektet: https://www.ntnu.no/cerg/generasjon100 

Bakgrunn for studien

Andelen eldre øker i Norge og hele den vestlige verden. Tall fra Helsedepartementet viser at fra 2010 til 2040 vil det være en dobling i antall eldre over 67 år. Både nasjonalt som internasjonal, etterspørres studier som øker vår forståelse av årsakene og mekanismene bak en sunn aldring. Generasjon 100 er den første og største randomiserte kontrollerte kliniske studie hvor hovedmålet er å studere effekten av fem års trening på sykelighet og levetid hos eldre. I tillegg vil studien gi de største tverrsnittsdata, spesielt på kondisjon, kardiovaskulær helse og funksjonsnivå, på eldre i Norge. Med tanke på eldrebølgen som kommer, vil våre data bidra til bedre forståelse, og gi eksempler på mulige løsninger for hvordan eldre få flere, mer aktive, og sunne år.

Alle med permanent bostedsadresse i Trondheim kommune, som er født mellom 1936-1942 ble invitert til å delta i studien. Fra oppstart i august 2012, og fram til juni 2013 hadde vi inkludert 1567 deltakere.  Deltakerne er randomisert til veiledet trening to ganger i uken, eller til selv å følge dagens råd for fysisk aktivitet. Kliniske undersøkelser samt spørreundersøkelser vil bli gjennomført på alle deltagerne før oppstart, etter ett år (2013/2014), etter tre år (2015/2016), og etter fem år (2017/2018).

Bidrag: For å få et godt mål på de eldres fysiske aktivitetsnivå, så går de med en aktivitetsmåler (Actigraph akselerometer) i 7 dager, tilknyttet datainnsamlingene. Både Jan Erik Ingebrigtsen og Nils Petter Aspvik er involvert i prosjektet (med et Samfunnsvitenskapelig fokus). Ingebrigtsen er i prosjektledergruppen, mens Aspvik har ansvar for å prosessere, analysere og bistå i forhold de objektivt målte aktivitetsdataene. 

Publikasjoner fra prosjektet:

Aspvik, Nils Petter; Viken, Hallgeir; Zisko, Nina; Ingebrigtsen, Jan Erik; Wisløff, Ulrik; Stensvold, Dorthe (2016) Are older adults physically active enough – a matter of assessment method? The Generation 100 study. PLOS ONE.

Sandbakk, Silvana B; Nauman, Javaid; Zisko, Nina; Sandbakk, Øyvind; Aspvik, Nils Petter; Stensvold, Dorthe; Wisløff, Ulrik (2016) High Age-specific Cardiorespiratory Fitness Attenuates the Adverse Effect of Sedentary Time on Cardiovascular Risk Factor Clustering in Older Adults: The Generation 100 Study. Mayo Clinic Proceedings.

Zisko N., Carlsen, T., Salvesen, Ø., Aspvik, N. P., Ingebrigtsen, J. E., Wisløff, U., Stensvold, D. (2015). New relative intensity ambulatory accelerometer thresholds for elderly men and women: the Generation 100 study. BMC Geriatrics.

Viken, H., Aspvik, N. P., Ingebrigtsen, J. E., Zisko. N., Wisløff, U., Stensvold, D. (2016). Correlates of Objectively Measured Physical Activity Among Norwegian Older Adults: The Generation 100 Study. Journal of Ageing and Physical activity

Aspvik, N. P. (2015). Objectively measured physical activity in older adults (70-77yrs) - The Generation 100 study. European Union Geriatric Medicine Society Congress 2015, Oslo.