Bakgrunn og aktiviteter

Martin Nesse er stipendiat i sosiologi ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap (ISS). Hans prosjekt er tilknyttet forskningsgruppen "Den norske modellens bærekraft". Prosjektet omhandler den organiserte idrettens rolle som inkluderings-og integreringsarena for enslige mindreårige asylsøkere. 

Martin er også tilknyttet forskningsgruppen "Ferdighets- og prestasjonsutvikling i idrett og skole" (ISS) og er prosjektleder for "Kompetanseutvikling i norsk idrett". 

Martin leverte sin mastergrad i Idrettsvitenskap ved ISS i  juni 2016. Studien omhandlet kunnskapsutvikling i norsk fotball. 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling