Forskning ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Forskning ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Toril Aalberg og Anders Todal Jenssen. Foto.

Institutt for sosiologi og statsvitenskap driver med langsiktig grunnforskning og fagutvikling innenfor sosiologi, statsvitenskap, idrettsvitenskap og medievitenskap. Dette legger grunnlaget for forskningsbasert undervisning og engasjement i dagsaktuelle samfunnsspørsmål rundt nøkkelområder i våre disipliner: Aktivitet, demokrati, fellesskap, kommunikasjon, konflikt, legitimitet, organisasjon, makt, samarbeid, og ulikhet. Vi bidrar til ny innsikt og kunnskap gjennom videreutvikling av teori, metode og empirisk basert forskning.

Tidligere forskningsprosjekter

Tidligere forskningsprosjekter