Forskning ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Forskning ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Toril Aalberg og Anders Todal Jenssen. Foto.

Instituttet skal bidra til langsiktig grunnforskning og fagutvikling innenfor sosiologi, statsvitenskap, idrettsvitenskap og medievitenskap. Dette legger grunnlaget for forskningsbasert undervisning og engasjement i dagsaktuelle samfunnsspørsmål.

Vi skal videre bidra til ny innsikt og kunnskap gjennom videreutvikling av teori, metode og empirisk basert forskning. Vi skal videreutvikle og fornye våre allerede sterke fagmiljøer og stimulere til etablering og oppbygging av nye forskningsgrupper innenfor strategisk viktige satsingsområder.

Strategiske satsingsområder

Instituttet har 11 strategiske satsingsområder for forskning. Innenfor disse har vi forskningsgrupper og prosjekter. Dette er satsingsområdene våre: 

Eksternfinansierte prosjekter

NTNU-finansierte prosjekter

NTNU-finansierte prosjekter


Tidligere forskningsprosjekter

Tidligere forskningsprosjekter