course-details-portlet

IDRSA1015 - Treningslære; prestasjon og helse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Studentene skal gjennom teoretisk og praktisk arbeid, tilegne seg grunnleggende kunnskap om treningslære, både på kort og lang sikt. Emnet fokuserer både på fysiske og idrettslige prestasjoner, så vel som helsemessige konsekvenser av ulike treningsopplegg. Studentene skal arbeide med treningslære og innenfor ulike idretter og i andre sammenhenger. Studentene skal arbeide med ulike aldersgrupper og grupper med ulike målsettinger for ferdighetsutvikling.

Læringsutbytte

Studenten skal ha grunnleggende kunnskap om treningslære, både med tanke på prestasjonsutvikling og i et helseperspektiv. Treningslære inneholder kunnskap om hvordan fysiske, tekniske og taktiske ferdigheter utvikles. Studentene skal ha grunnleggende fysiologisk, nevrologisk, biomekanisk, psykologisk og sosiologisk kunnskap for å kunne vurdere ulike prinsipper for treningslære. Studentene skal forstå treningslære i forhold til ulike målgrupper, i ulike aldre og ulike trenignskontekster.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger/seminarer tilsvarende 3 timer pr. uke.

Obligatoriske aktiviteter

  • Alle kurs som organiseres i forbindelse med emnet er obligatoriske. Godkjent praksis.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Lektorutdanning i geografi (MLGEOG)
Lektorutdanning i historie (MLHIST)
Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag (MLKIDR) - enkelte retninger
Lektorutdanning i samfunnsfag (MLSAM)
Lektorutdanning i språkfag (MLSPRÅK)
Samfunns- og idrettsvitenskap (BSAMIDR)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav og er forbeholdt studenter på 5-årige lektorprogram og bachelorprogrammet i samfunns- og idrettsvitenskap.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 1

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Kroppsøving/idrett
  • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 02.12.2020 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU