course-details-portlet

IDRSA1015 - Treningslære; prestasjon og helse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Studentene skal gjennom teori og praktiske øvinger tilegne seg grunnleggende kunnskap om treningslære. Emnet fokuserer både på fysiske og idrettslige prestasjoner, så vel som helsemessige konsekvenser av ulike treningsopplegg. Studentene skal arbeide med treningslære relevant for både idrett og kroppsøving. Studentene skal arbeide med ulike aldersgrupper og grupper med ulike målsettinger for ferdighetsutvikling.

Læringsutbytte

Studenten skal ha grunnleggende kunnskap om treningslære, både med tanke på prestasjonsutvikling og i et helseperspektiv. Treningslære inneholder kunnskap om hvordan fysiske, tekniske og koordinative ferdigheter utvikles. Studentene skal kunne anvende og drøfte grunnleggende treningsprinsipper i treningsplanlegging, og videre kunne gjennomføre, dokumentere, analysere og evaluere trening. Studentene skal forstå treningslære i forhold til ulike målgrupper, i ulike aldre og ulike treningskontekster.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger/seminarer tilsvarende 3 timer pr. uke.

Obligatoriske aktiviteter

  • Alle kurs som organiseres i forbindelse med emnet er obligatoriske. Godkjent praksis.

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav og er forbeholdt studenter på 5-årige lektorprogram og bachelorprogrammet i samfunns- og idrettsvitenskap.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023
Spesiell frist for melding til undervisning: 01.06.2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Kroppsøving/idrett
  • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 21.12.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL520 Sluppenvegen 14 1
SL111 orange sone Sluppenvegen 14 4
SL111 grønn sone Sluppenvegen 14 50
SL111 lyseblå sone Sluppenvegen 14 26
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 05.06.2024 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL111 orange sone Sluppenvegen 14 1
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU