IDRSA1015 - Treningslære; prestasjon og helse

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Studentene skal gjennom teoretisk og praktisk arbeid, tilegne seg grunnleggende kunnskap om treningslære, både på kort og lang sikt. Emnet fokuserer både på fysiske og idrettslige prestasjoner, så vel som helsemessige konsekvenser av ulike treningsopplegg. Studentene skal arbeide med treningslære og innenfor ulike idretter og i andre sammenhenger. Studentene skal arbeide med ulike aldersgrupper og grupper med ulike målsettinger for ferdighetsutvikling.

Læringsutbytte

Studenten skal ha grunnleggende kunnskap om treningslære, både med tanke på prestasjonsutvikling og i et helseperspektiv. Treningslære inneholder kunnskap om hvordan fysiske, tekniske og taktiske ferdigheter utvikles. Studentene skal ha grunnleggende fysiologisk, nevrologisk, biomekanisk, psykologisk og sosiologisk kunnskap for å kunne vurdere ulike prinsipper for treningslære. Studentene skal forstå treningslære i forhold til ulike målgrupper, i ulike aldre og ulike trenignskontekster.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger/seminarer tilsvarende 3 timer pr. uke.
Emnet er adgangsbegrenset og forbehold studenter på 5-årige lektorprogram.

Obligatoriske aktiviteter

  • Alle kurs som organiseres i forbindelse med emnet er obligatoriske. Godkjent praksis.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Lektorutdanning i geografi (MLGEOG) - enkelte retninger
Lektorutdanning i historie (MLHIST) - enkelte retninger
Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag (MLKIDR) - enkelte retninger
Lektorutdanning i samfunnsfag (MLSAM) - enkelte retninger
Lektorutdanning i språkfag (MLSPRÅK) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Utlevering
01.11.2017

Innlevering
20.12.2017

Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.