Ferdighets- og prestasjonsutvikling i idrett og skole

Forskningsgruppe

Ferdighets- og prestasjonsutvikling i idrett og skole

To menn som springer i en hinderbane. Foto.


Om forskningsgruppen

Om forskningsgruppen

Både idretts- og skolekonteksten er preget av forholdet mellom ferdighetsutvikling og prestasjoner, der henholdsvis utøvere og elever skal lære og utvikle ferdigheter knyttet til idrett og fysisk aktivitet. Treneren og læreren er viktige bidragsytere for å sikre denne utviklingen, men også miljøene som utøvere/elever og trenerne/lærere er en del av spiller en avgjørende rolle. I denne sammenhengen er det og verdt å nevne at for noen er idrett og skole tett sammenvevd gjennom eks. toppidrettsgymnas og toppidrettslinjer i videregående skole.

Utøvere/elever er selv de viktigste bidragsyterne for egen utvikling og prestasjoner. Viktige spørsmål er derfor hva som kjennetegner deres utvikling og hvordan foreldre, venner, trenere og lærere bidrar til denne utviklingen. For å kunne utvikle ferdigheter er utøvere/elever avhengig av å vite hvilke krav som stilles til dem, hvilke ferdigheter det er ønskelig at de utvikler, og i hvilken fase av utviklingen de befinner seg i. I hvilken grad disse kravene formidles tydelig til utøvere/elever (er kjent) kan diskuteres.

Vår forskningsgruppe jobber bredt med denne tematikken innenfor både idrett- og skole konteksten. Noen av temaene som vår forskning omhandler individuelle kjennetegn ved utøverne og elevene som:

  • motivasjon
  • stress
  • perfeksjonisme

og kjennetegn ved miljøene de er en del av som:

  • kommunikasjon
  • betydningen av prestasjoner
  • motivasjonsklima
  • trenerstil

Tema: Ferdighets- og prestasjonsutvikling

Utvalgte publikasjoner

 

For flere publikasjoner, gå inn på den enkelte forskers nettsider.

Samarbeidspartnere

Roar Vikvang, Stig Arve Sæthr og Sarmed Saify står på en fotballbane
Roar Vikvang, Stig Arve Sæther og Sarmed Saify (Foto: RBK)

Mini calevent portlet

Arrangement