Fotballakademiene

Fotballakademiene

Prosjektperiode: 2013-2018

Prosjektleder: Stig Arve Sæther og Nils Petter Aspvik

Norske toppklubber har de siste årene fått et økt fokus på utviklingen av egenproduserte spillere. Som en del av denne satsningen har mange klubber opprettet egne fotballakademi, for klubbens yngste spillere. Disse akademiene kan anses som en viktig utviklingsarena for unge spillere i klubben og regionen. Et viktig spørsmål er på hvilken måte disse fotballakademiene er en viktig utviklingsarena for både spillerne og klubben. Med prosjektet Fotballakademiene, ønske vi å få innsikt i spillernes utvikling på denne arenaen, fra småguttespiller til juniorspiller. Prosjektets grunnleggende tilnærming er å følge spillere over tid, med fokus på forhold som; treningsinnhold, treningsmengde, framtidstanker, forhold til trener mm. Videre ønsker prosjektet også å se akademiene i organisasjonsperspektiv (trener-klubb), for å forstå hvordan klubbene utvikler sine akademitilbud i et talentutviklingsperspektiv.

Publikasjoner:

Sæther, S.A. (2018): Stress among Talents in a Football Academy. Sport Mont Journal, 16, 2, 3-8.

Nerland, E. & Sæther, S. A. (2016): Norwegian football academy players – Players self-assessed competence, Perfectionism, Goal orientations and Motivational climate. Sport Mont Journal, 2, 7-11.

Sæther, S. A.,, Aspvik, N.P., & Høigaard, R. (2017): Norwegian football academy players – players’ characteristics, stress and coach-athlete relationship. The Open Sports Sciences Journal, 10, 141-150.