Toppbilde STUNT2

syklist og flere gående utenfor sykehuset illustrasjon

Sykehusstudien – ny teknologi og helse (STUNTH)

Sykehusstudien – ny teknologi og helse (STUNTH)

– For ny kunnskap om ansatte i sykehus

 

Du har nylig fått en SMS med invitasjon til å delta i Sykehusstudien – ny teknologi og helse (STUNTH). 

STUNTH er et forskningsprosjekt som undersøker sammenhenger mellom arbeid og helse hos alle ansatte ved St. Olavs hospital HF i en tid preget av demografiske endringer og digital omstilling. 

Vi har allerede gjennomført én datainnsamling på St. Olavs hospital og inviterer nå både deg som deltok forrige gang og deg som ikke har deltatt ennå. 

Du som allerede har deltatt vil få en ny tekstmelding med invitasjon til oppsatt time på prosjektets feltstasjon. Du som ikke har deltatt tidligere, inviteres til å komme på drop-in-timer på den samme feltstasjonen. 

I løpet av våren setter vi opp teststasjoner flere steder på sykehuset hvor du som ønsker å delta i studien kan henvende deg. Timeplanen nede på denne siden viser hvor og når feltstasjonen er bemannet. 

På stasjonen vil du få påmontert to aktivitetssensorer du skal gå med i sju dager, få målt kroppssammensetning og utdelt spørreskjema. 

Vi håper at du vil delta og at vi ses på en av feltstasjonene våre!

Timeplan

Timeplan

Du finner feltstasjonen i krysset mellom sentrene Kvinne-Barn, Nevro og Bevegelse.

 

 

I uke 7 vil det være stengt torsdag. Feltstasjonen er stengt uke 8, 12 og 13. Det er også stengt på helligdager.

Feltstasjonen flytter til Kunnskapssenteret 4. mars.

 

En mobil feltstasjon vil komme til andre enheter disse dagene:

Østmarka: 9. februar, 1. mars og 8. mars

Røros: 5. april

Forsyningssenteret: 19. april

Heggstadmoen: 3. mai

Lian: 14.-16. mai

 

mer tekst

I STUNTH ønsker vi å

  • Følge sykehusansattes helse og faktorer i arbeid over tid
  • Bidra til mer kunnskap om brukskvalitet av elektroniske pasientjournaler og digital endring i sykehus
  • Bidra til å forebygge arbeidsrelaterte plager, sykefravær og frafall for ansatte i sykehus
  • Bidra til bedre pasientbehandling ved å fremme helse til ansatte

STUNTH-studien er et samarbeidsprosjekt mellom FoU-enheten for helse og arbeid i Midt Norge, Arbeidsmedisinsk avdeling ved St. Olavs hospital og NTNU hvor vi vil følge de ansattes arbeid og helse i tiden som kommer fremover med en aldrende befolkning og digitale endringer som for eksempel innføringen av ny elektronisk pasientjournal (Helseplattformen).

 STUNTH-studien vil gi verdifull informasjon om digital omstilling i sykehus, men vil også gi mer kunnskap om hvordan man best kan ta vare på de sykehusansatte i årene som kommer. For å kunne møte samfunnets fremtidige behov for helsetjenester er det helt avgjørende å kunne ta godt vare på de ansattes helse og forebygge arbeidsrelaterte helseplager, sykefravær og frafall fra jobb blant både helsepersonell, driftspersonell og administrasjonspersonell i sykehus.

Alle ansattegrupper, uansett funksjon, er uvurderlige brikker for at sykehuset skal kunne fungere optimalt og vi ønsker derfor å invitere alle som er ansatt ved sykehusene i Trøndelag til å delta i studien, uavhengig om de skal bruke Helseplattformen eller ikke.


Mer om STUNTH-prosjektet

Kontakt STUNTH

Kontakt STUNTH-studien

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie (ISM), NTNU,
FoU-enheten for helse og arbeid i Midt-Norge og
Arbeidsmedisinsk avdeling - St. Olavs hospital


 

STUNTH X posts

X-poster fra STUNTH

Personer

Prosjektleder

Sigmund Østgård GismervikSigmund Østgård Gismervik, førsteamanuensis 

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU

 

Prosjektkoordinator

Ellen Marie BardalEllen Marie Bardal
førsteamanuensis 

Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap (INB), NTNU og
FoU-enheten for helse og arbeid i Midt-Norge

 

Assisterende prosjektleder

Signe Lohmann-Lafrenzstipendiat

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie (ISM), NTNU,
FoU-enheten for helse og arbeid i Midt-Norge og
Arbeidsmedisinsk avdeling - St. Olavs hospital

 

Kjersti Grønning
Forskningssjef i HNT
og professor II (NTNU)            
Kjersti Grønning

Forskere tilknyttet prosjektet

Forskere tilknyttet prosjektet