Toppbilde STUNT2

syklist og flere gående utenfor sykehuset illustrasjon

St. Olavs Undersøkelsen – ny teknologi og helse (STUNTH)

St. Olavs Undersøkelsen – ny teknologi og helse (STUNTH)

– For ny kunnskap om ansatte i sykehus

 

St. Olavs Undersøkelsen – ny teknologi og helsekonsekvenser (STUNTH) er et forskningsprosjekt som ønsker å undersøke sammenhenger mellom arbeid og helse hos alle ansattegrupper ved St. Olavs hospital HF i en tid preget av digital omstilling. 

Er du ansatt ved St. Olav? Se informasjon til deltakerne i studien

 

Datainnsamlingen er nå avsluttet. Takk til alle som har deltatt så langt. 

mer tekst

I STUNTH ønsker vi å

  • Følge sykehusansattes helse og faktorer i arbeid over tid
  • Bidra til mer kunnskap om digital endring i sykehus
  • Bidra til å forebygge arbeidsrelaterte plager, sykefravær og frafall for ansatte i sykehus
  • Bidra til bedre pasientbehandling ved å fremme helse til ansatte

STUNTH-studien er et samarbeidsprosjekt mellom FoU-enheten for helse og arbeid i Midt Norge, Arbeidsmedisinsk avdeling ved St. Olavs hospital og NTNU hvor vi vil følge de ansatte både i tiden før, under og etter implementeringen av ny elektronisk pasientjournal (Helseplattformen).

Helseplattformen innføres ved St. Olavs hospital våren 2022 og vil påvirke arbeidshverdagen til mange ansatte ved sykehuset. STUNTH-studien vil gi verdifull informasjon om digital omstilling i sykehus, men vil også gi mer kunnskap om hvordan man best kan ta vare på de sykehusansatte i årene som kommer. For å kunne møte samfunnets fremtidige behov for helsetjenester er det helt avgjørende å kunne ta godt vare på de ansattes helse og forebygge arbeidsrelaterte helseplager, sykefravær og frafall fra jobb blant både helsepersonell, driftspersonell og administrasjonspersonell i sykehus.

Alle ansattegrupper, uansett funksjon, er uvurderlige brikker for at sykehuset skal kunne fungere optimalt og vi ønsker derfor å invitere alle som er ansatt ved St. Olavs hospital HF til å delta i studien, uavhengig om de skal bruke Helseplattformen eller ikke.


Mer om STUNTH-prosjektet

Brukermedvirkning-knapp

  

  

  


Smittevern

STUNTH forskningsprosjekt har med bakgrunn i EQS prosedyre ved St. Olavs hospital HF utarbeidet en risikovurdering av feltstasjonen med risikoreduserende tiltak. Se STUNTHs risikovurdering av smittesituasjon for Covid-19 på feltstasjon.  

 


Brukermedvirkning

Kontakt STUNTH

STUNTH-Tweets

Personer

Prosjektleder

Sigmund Østgård GismervikSigmund Østgård Gismervik, førsteamanuensis 

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU

 

Assisterende prosjektleder

Signe Lohmann-Lafrenz, forsker

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie (ISM), NTNU,
FoU-enheten for helse og arbeid i Midt-Norge og
Arbeidsmedisinsk avdeling - St. Olavs hospital

 

Prosjektkoordinator

Ellen Marie BardalEllen Marie Bardal
førsteamanuensis 

Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap (INB), NTNU og
FoU-enheten for helse og arbeid i Midt-Norge

Forskere tilknyttet prosjektet

Forskere tilknyttet prosjektet