Bakgrunn og aktiviteter

Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering og førsteamanuensis ved institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap.

Gunn Hege Marchand (f. 1974) er overlege ved klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, St. Olavs hospital. Utdannet ved medisinsk fakultet, NTNU, Cand. Med. 2001.

PhD innen arbeidsettet rehabilitering av nakke- og ryggpasienter med avhandlingen "Adding work-focus to multidisciplinary interventions in specialist care – clinical, social and occupational perspectives" Målet med studien var å sammenlikne arbeidsfokusert rehabilitering i spesialisthelsetjenesten med vanlig behandling. 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner