Bakgrunn og aktiviteter

Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering og førsteamanuensis ved institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap.

Gunn Hege Marchand (f. 1974) er overlege ved klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, St. Olavs hospital og leder FoU enhet for helse og Arbeid i Midt-Norge (www.stolav.no/helseogarbeid).

Forsker på arbeid og helse og leder nasjonalt fagråd for arbeid og helse (oppnevnt av Helsedirektoratet og Arbeids- og Velferdsdirektoratet).

Leder av programområdet Velferdsteknologi i den nasjonale samarbeidsavtalen mellom NTNU og NAV.

PhD innen arbeidsettet rehabilitering av nakke- og ryggpasienter med avhandlingen "Adding work-focus to multidisciplinary interventions in specialist care – clinical, social and occupational perspectives" Målet med studien var å sammenlikne arbeidsfokusert rehabilitering i spesialisthelsetjenesten med vanlig behandling. 

Utdannet ved medisinsk fakultet, NTNU, Cand. Med. 2001.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner