Bakgrunn og aktiviteter

Arild Faxvaag er professor i helseinformatikk. Hans forskning handler om å forstå hvordan helsepersonell og pasienter bruker kunnskap til å analysere og løse helseproblem og om å bruke denne innsikten til å lage IT løsninger som gjør det mulig for pasienter, personell, institusjoner og myndigheter å samarbeide om å realisere kunnskapsbasert helsehjelp på en trygg, effektiv, likeverdig og mer bærekraftig måte. Arild Faxvaag er også Seniorrådgiver ved Avdeling for medisin og analyse i Helseplattformen A/S.   

Utdanning:

  • Utdannet lege, Bergen og Trondheim, 1986
  • Doktorgrad (Dr.med), Universitetet i Trondheim 1995

Større pågående prosjekter

  • Smart digital helsekommunikasjon
  • DT Blockchain (Building and maintaining trust in virtual care environments with blockchain)
  • KONPAS 
  • Etablering av klinisk beslutningsstøtte i Helseplattformen
  • Eval-HP, Etablering av et faktagrunnlag for evaluering av Helseplattformen

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner