Bakgrunn og aktiviteter

Lege i spesialisering ved Arbeidsmedisinsk avdeling og stipendiat ved Institutt for samfunnsmedisin, forsker for tiden på fysiske, kjemiske og sosiale determinanter for kokkers helse og tid i yrket.

Bakgrunn:

  • Medisinstudiet med forskerlinje ved NTNU 2003 – 2010
  • 2005-2010 : Forskerlinjestudent ved Arbeidsmedisinsk avdeling, St. Olav, prosjekt "Stekeos og helse."
  • 2010 - d.d: PhD-stipendiat ved Institutt for Samfunnsmedisin, NTNU/ Arbeidsmedisinsk avdeling, St Olavs hospital, prosjekt "Kokker, arbeidsmiljø og helse."
  • 2012-2013: Turnustjeneste Levanger sykehus/Levanger legesenter
  • 2013 - d.d. Lege i spesialisering ved Arbeidsmedisinsk avdeling, St Olavs hospital

Forskningsgruppe:

  • Arbeidsmedisin

Pågående prosjekt:

  • PhD-prosjektet Kokker, arbeidsmiljø og helse, med etablering av en prospektiv kohort av kokker i Midt-norge, hvor vi undersøker fysiske, kjemiske og sosiale determinanter for kokkers helse og tid i yrket.

Faglige interesser

  • Arbeidsmedisin, sosialmedisin, forebyggende helsearbeid

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Svedahl, Sindre Rabben; Hilt, Bjørn; Svendsen, Kristin V Hirsch. (2018) Cooks, work environment and health: Experimental studies of exposure to cooking fumes, and epidemiological investigations in a cohort. 2018. ISBN 978-82-326-3459-0. Doctoral Thesis.