Bakgrunn og aktiviteter

Overlege ved Arbeidsmedisinsk avdeling ved St. Olavs hospital og førsteamanuensis II ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie. Deltar i ulike forskningsprosjekt knyttet til hvordan ulike påvirkninger i arbeidslivet påvirker arbeidstakernes helse.

Bakgrunn:

  • Medisinstudiet med forskerlinje ved NTNU 2003 – 2010
  • 2005-2010 : Forskerlinjestudent ved Arbeidsmedisinsk avdeling, St. Olav, prosjekt "Stekeos og helse."
  • 2010 - 2014: PhD-stipendiat (deltid) ved Institutt for Samfunnsmedisin, NTNU/ Arbeidsmedisinsk avdeling, St Olavs hospital, prosjekt "Kokker, arbeidsmiljø og helse."
  • 2012-2013: Turnustjeneste Levanger sykehus/Levanger legesenter
  • 2013 - 2018: Lege i spesialisering ved Arbeidsmedisinsk avdeling, St Olavs hospital
  • 2019 - Overlege ved Arbeidsmedisinsk avdeling, St. Olavs hospital
  • 2019 - Førsteamanuensis II, ISM, NTNU

Forskningsgruppe:

  • Arbeidsmedisin

Pågående prosjekt:

 

Faglige interesser

  • Arbeidsmedisin, sosialmedisin, forebyggende helsearbeid

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Svedahl, Sindre Rabben; Hilt, Bjørn; Svendsen, Kristin V Hirsch. (2018) Cooks, work environment and health: Experimental studies of exposure to cooking fumes, and epidemiological investigations in a cohort. 2018. ISBN 978-82-326-3459-0. Doctoral Thesis.