Bakgrunn og aktiviteter

Lege i spesialisering ved Arbeidsmedisinsk avdeling ved St. Olavs Hospital og førsteamanuensis II ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie. Deltar i flere forskningsprosjekt som undersøker eksponeringer i arbeid og helseutfall. 

 

Bakgrunn:

  • Medisinstudiet ved Univeristetet i Bergen 2002-2009.
  • Turnustjeneste Molde sykehus 2009-2010. Turnustjeneste Aure kommune 2010-2011.
  • PhD-stipendiat 2012-2018 ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU, tittel: "Miljøgifter i svangerskapet, fostervekst og videre vekst og utvikling hos barn. 
  • 2017-2022: Lege i spesialisering ved Arbeidsmedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital
  • 2020: Førsteamanuensis II, ISM, NTNU

 

Forskningsgruppe:

Arbeidsmedisin

 

Faglige interesser:

Arbeidsmedisin, miljømedisin, forebyggende helsearbeid

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner