Bakgrunn og aktiviteter

2017 PhD, Institutt for Samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU.

2014 Spesialist i Fysikalsk medisin og rehabilitering

2007 Cand. med., Syddansk Universitet

2000 Bioingeniør, Høyskolen i Ålesund

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling