Bakgrunn og aktiviteter

Jeg forsker på sykefravær og ulike intervensjoner for tilbakeføring til arbeid for sykmeldte med muskel- og skjelettplager og psykiske lidelser. Andre områder jeg også jobber med er arbeid og helse, og fysisk aktivitet.

Jeg har min doktorgrad fra Hysnesprosjektet hvor vi evaluerte effekten av døgnbasert arbeidsrettet rehabilitering. Jeg er nå ansatt som forsker ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie. Der leder jeg forskningsgruppen Arbeid og Helse.

Av bakgrunn er jeg lege med spesialisering i fysikalsk medisin og rehabilitering. Jeg har en bistilling på Unicare Helsefort (tidligere Hysnes Helsefort) hvor jeg arbeider med fagutvikling og som FoU-leder. Der har vi pasienter med kronisk smerte, hjerneslag, traumatisk hjerneskade, overvekt og CFS/ME.

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner