Bakgrunn og aktiviteter

Bakgrunn:

For tiden kombinert stilling som lege med hovedoppgaver innen samfunnsmedisin/trygdemedisin i et  samarbeid mellom universitet, velferdstjeneste og helsetjeneste: 

Lektor og ph.d. stipendiat ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie/Institutt for sirkulasjon og billeddiagnsotikk, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU fra 2011 til d.d.

Rådgivende overlege ved NAV Sør-Trøndelag fra 2005 til d.d 

Overlege ved Nasjonalt kompetansetjenste for sammensatte symptomlidelser/avdeling for smerte- og sammensatte lidelser, St Olavs Hospital fra 2007 til d.d 

Tidligere: 

Fastlege/kommunelege i Grong (1997 – 2005) og fastlege i Malvik (2006-2007)

Forsker ved International Medical Center of Japan i Tokyo, Japan (1994 – 1996)

Cand med. 1994 ved Universitetet i Trondheim

Forskningsområder:

 - Effekten av telefonisk oppfølging etter arbeidsrettet rehabilitering (Randomisert kontrollert studie) 

- Implementering av transdiagnostisk rehabilitering (Gjennomførbarhetsstudie)

 - Elektronisk kartlegging av selvrapporterte data til bruk i klinikk og forskning. 

-  Selvrapportert funksjon hos sykmeldte

Pågående prosjekt:

Evalueringen av Hysnes Helsefort, delprosjekt A http://www.stolav.no/hysneshelsefort

Undervisning:

Undervisningsansvar i trygdemedisin for legestudenter ved medisinstudiet ved NTNU

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner