Bakgrunn og aktiviteter

Jeg jobber i en kombinert stilling som lege med hovedoppgaver innen samfunnsmedisin/trygdemedisin ved NTNU, NAV og St Olavs Hospital HF:  

- Førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU (NTNU fra 2011)

- Koordinerende rådgivende overlege ved NAV Rådgivningstjeneste Trøndelag (NAV fra 2005)

- Overlege ved Nasjonal kompetansetjenste for sammensatte symptomlidelser, St Olavs Hospital (St Olavs Hospital fra 2007)

Annen bakgrunn: 

Fastlege/kommunelege i Grong (1997 – 2003) og fastlege i Malvik (2006-2007)

Forsker ved International Medical Center of Japan i Tokyo, Japan (1994 – 1996)

Cand med. ved NTNU (1994)

Forskningsområder:

 - Effekten av telefonoppfølging etter arbeidsrettet rehabilitering 

- Implementering av transdiagnostisk arbeidsrettet rehabilitering

- Prediksjon av arbeidsdeltakelse etter arbeidsrettet rehabilitering 

- Samhandlingsmodeller som brukes ved sykefraværsoppfølging

- Effekten av motiverende intervju brukt i NAVs møter med langtidssykmeldte

Prosjekt:

Fra "Raskere tilbake" til "Helse og arbeid": Følgeevaluering etter omleggingen av "Raskere tilbake"-ordningen i spesialisthelsetjenesten: https://www.sintef.no/prosjekter/evaluering-av-raskere-tilbake-ordningen-2007-2017/

Bedre sykefraværsoppfølging. Effekt av motiverende intervju i NAV og tilbakeføring til arbeid: https://www.ntnu.no/ism/forskning/motiverende-intervju

Samsnakk - en ny samhandlingsmodell for helse og arbeid hos sykmeldte/AAP mottakere: https://stolav.no/avdelinger/sentral-stab/forskningsavdelingen/regional-fou-enhet-for-helse-og-arbeid/fou-enhet-for-helse-og-arbeid/samsnakk

Hysnes prosjektet -  Evalueringen av arbeidsrettet rehabilitering ved Hysnes Helsefort: https://stolav.no/hysnes-helsefort

Undervisning:

Medisinstudiet, 6. året, semester IIIC, MD4061

  • Fagansvar: Trygdemedisin. Praksis i NAV for medisinstudenter.

Master i Folkehelse: 

  • Emneansvarlig FH3001 Arbeid og helse
  • Undervisning FH3000 Innføringskurs i folkehelse. Tema: Arbeidsliv, helse og velferd

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Holden, Steinar; Dunlop, Oona Borghild; Fjærtoft Vik, Styrk; Hjort, Ingrid; Markussen, Simen; Melberg, Hans Olav; Spurkland, Anne; von Brasch, Thomas Rolf Lydersen Lystad; Hara, Karen Walseth; Løken, Katrine Vellesen; Hungnes, Håvard; Rø, Gunnar Øyvind Isaksson; Sælensminde, Kjartan; Kvisgaard, Vera Haugen; Nordstrand, Karine. (2022) Holden-IV (covid-19) Hovedrapport: Samfunnsøkonomiske vurderinger av smitteverntiltak. 2022.