Bakgrunn og aktiviteter

Signe Lohmann-Lafrenz er utdannet spesialist i arbeidsmedisin og har i over 5 år vært bedriftslege for ansatte ved St. Olavs hospital HF. Jobber nå som forsker og assisterende prosjektleder for forskningsprosjektet STUNTH - St. Olavsundersøkelsen ny teknologi og helse. Er ansatt i delte stillinger mellom NTNU (ISM), FoU-enheten for helse og arbeid i Midt-Norge og Arbeidsmedisinsk avdeling ved St. Olavs hospital HF.

Forskningsinteresser

  • Arbeidsforhold og helse til alle kunnskaps-, omsorgs- og fagarbeidere i sykehus
  • Forebygging av arbeidsrelaterte helseplager og sykdommer til ansatte i sykehus
  • Fremme bærekraftig arbeidsmiljø til ansatte i sykehus
  • Utvikle systemer for systematisk kartlegging og risikovurdering av organisatorisk, psykososialt, ergonomisk, biologisk, kjemisk og fysisk arbeidsmiljø for ansatte i sykehus
  • Skiftarbeid, lange vakter og søvn og helse
  • Brukeropplevelsen av Helseplattformen/nye teknologi og autonomi/opplevelse av kvalitet i arbeidet 

Pågående prosjekter

St. Olavsundersøkelsen ny teknologi og helse: undersøke sammenhenger mellom arbeid og helse hos alle ansatte ved St. Olavs hospital HF i en tid preget av digital omstilling, korona og en aldrende befolkning.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner