Informasjon til deltakerne ved Helse Nord-Trøndelag HF

Informasjon til deltakerne ved Helse Nord-Trøndelag HF

STUNTH-studien er et stort forskningsprosjekt hvor det samles inn opplysninger om helse og faktorer i arbeid hos sykehusansatte. Disse opplysninger kan bli koblet til registre som sier noe om yrkessykdom, sykefravær, uføretrygd, legemiddelforbruk, diagnoser og død til ansatte i sykehus.

Hvorfor delta?

Ved å delta i STUNTH-studien gir du et viktig bidrag til forskning på sykehusansattes helse og arbeidsforhold. Denne kunnskapen skal brukes til å utvikle tiltak som fremmer arbeidsmiljø og helse til sykehusansatte.

Hvordan bli med?

Det er frivillig å delta i forskningsprosjektet. Du vil som ansatt i HNT få invitasjon til å delta i STUNTH på epost/mobil den 6.desember 2022. For å bli med må du lese gjennom  informasjonsskriv og samtykke. Du kan samtykke digitalt i en lenke i invitasjonsbrevet.

Spørreskjema

Du blir bedt om å svare på spørreskjema knyttet til arbeid, helse og livssituasjon. Spørreskjemapakken har flere deler. Hver del tar 5-10 minutter å fylle ut. Spørreskjemaet vil bli tilgjengelig for deg når du har samtykket til studien. Du kan velge å svare på alle delene samtidig eller dele det opp.

Hvis du ønsker å vite mer om hvilke typer spørreskjema vi har brukt, kan du lese om dette her:  «Mer om STUNTH-studien».

Har du deltatt i HUNT?

STUNTH samarbeider med HUNT og resultatene fra de to studiene vil kobles sammen for å gi et enda bedre bilde på utviklingen av sykehusansattes helse.​

Videre plan

Planen er at gjenta spørreundersøkelsen ca. 2. hvert år.


mer tekst

 

 

 

 

26 jan 2024

Kontakt STUNTH

Kontakt STUNTH-studien

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie (ISM), NTNU,
FoU-enheten for helse og arbeid i Midt-Norge og
Arbeidsmedisinsk avdeling - St. Olavs hospital


 

Personer

Prosjektmedarbeidere på feltstasjonen

 

 

Janne-Birgitte Bloch Børke
Forsknings- og fagutviklingskoordinator

Klinikk for Fysikalsk medisin og rehabilitering, St. Olavs hospital HF

 

Roar Munkeby Fenne
Stipendiat

Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap (INB), NTNU

 

Ellen Marie Bardal
Førsteamanuensis

Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap (INB), NTNU og
FoU-enheten for helse og arbeid i Midt-Norge

 

Atle Austnes Kongsvold

Stipendiat

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie (ISM), NTNU

 

Julie Schjetne

Fysioterapeut