Bakgrunn og aktiviteter

Eivind Schjelderup Skarpsno er postdoktor ved Institutt for Samfunnsmedisin og Sykepleie (ISM). Han er en del av forskningsgruppene "Muskel- og Skjelettplager" og "Epidemiologi og Medisinsk Statistikk". I tillegg underviser han ved Fakultet for medisin og helsevitenskap og er NTNUs representant i den nasjonale forskerskolen i epidemiologi, EPINOR. Eivind sin forskning er spesielt rettet mot å forstå hvordan søvn påvirker risikoen for sykdom.

Forskningsinteresser

  • Søvnproblemer 
  • Muskel- og skjelettsmerter
  • Epidemiologiske studier med fokus på livsstilsfaktorer
  • Kausalitet - i teori og praksis

Pågående studier

  • "Compositional data" og helse
  • Sammenhengen mellom insomni, søvnvarighet og sykdom
  • Familiestudier på kronisk smerte og søvn

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Skarpsno, Eivind S.; Mork, Paul Jarle; Nilsen, Tom Ivar Lund; Hagen, Knut; Sand, Trond. (2019) The bidirectional association between sleep problems and chronic musculoskeletal pain: influence of lifestyle, physical work exposure and systemic inflammation. 2019. ISBN 978-82-326-4296-0. Doktoravhandlinger ved NTNU (350).