Bakgrunn og aktiviteter

Eivind Schjelderup Skarpsno er postdoktor ved Institutt for Samfunnsmedisin og Sykepleie (ISM). Han er en del av forskningsgruppene "Muskel- og Skjelettplager" og "Epidemiologi og Medisinsk Statistikk". I tillegg underviser han ved Fakultet for medisin og helsevitenskap og er NTNUs representant i den nasjonale forskerskolen i epidemiologi, EPINOR. Eivind sin forskning er spesielt rettet mot å forstå hvordan søvn påvirker risikoen for å utvikle sykdom, samt hvordan søvn påvirker sykdomsprognose.

Forskningsinteresser

  • Søvnproblemer i alle aldersgrupper
  • Epidemiologiske studier
  • Kausalitet - i teori og praksis
  • Søvn og mental helse hos ungdom
  • Muskel- og skjelettsmerter

Pågående studier

  • Sammenhengen mellom ulike søvndimensjoner og sykdom
  • Samspillet mellom fysisk atferd og helse
  • Familiestudier på kronisk smerte og søvn
  • Søvn, arbeidsrehabilitering og sykefravær

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Skarpsno, Eivind S.; Mork, Paul Jarle; Nilsen, Tom Ivar Lund; Hagen, Knut; Sand, Trond. (2019) The bidirectional association between sleep problems and chronic musculoskeletal pain: influence of lifestyle, physical work exposure and systemic inflammation. 2019. ISBN 978-82-326-4296-0. Doktoravhandlinger ved NTNU (350).