Bakgrunn og aktiviteter

Eivind Schjelderup Skarpsno er forsker ved Institutt for Samfunnsmedisin og Sykepleie. Han er en del av forskningsgruppene Muskel- og Skjelettplager og Epidemiologi og Medisinsk Statistikk, og leder et søvnprosjekt som er rettet mot å forstå hvordan søvnproblemer bidrar til utviklingen av ulike sykdommer. Han er også leder for arbeidspakken Arbeidstid, søvn, og helse i STUNTH - et forskningsprosjekt undersøker sammenhenger mellom arbeid og helse hos alle ansattegrupper ved St. Olavs hospital HF i en tid preget av digital omstilling. I tillegg underviser han i epidemiologi ved Fakultet for medisin og helsevitenskap. 

Forskningsinteresser

 • Søvnproblemer i alle aldersgrupper
 • Søvn og mental helse hos ungdom
 • Individuelt tilpasset søvnbehandling
 • Søvn, arbeidstid/skiftarbeid, og helse
 • Kausalitet i epidemiologisk forskning

Pågående prosjekter

 • Tekniske målinger av søvn: kausale sammenhenger mellom ulike søvndimensjoner og sykdom
 • Digital søvnbehandling for kroniske smertepasienter
 • Medisinfri søvnbehandling i primærhelsetjenesten: En multisenterstudie som skal teste effekten av gruppebasert søvnbehandling
 • SmaRTWork: utvikling av et digitalt beslutningsverktøy som skal gi anbefalninger til individer som er sykemeldt på grunn av muskel- og skjelettsmerter
 • St. Olavs Undersøkelsen - ny teknologi og helse (STUNTH): Forskning på arbeidstid, søvn, og døgnrytme hos ansatte ved St. Olavs hospital. 
 • Tekniske målinger av fysisk aktivitetsnivå: Effekten av fysisk atferd på folkehelse
 • Familieoverført risiko for kroniske muskelsmerter, fysisk inaktivitet, og søvnproblemer

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

 • Skarpsno, Eivind S.; Mork, Paul Jarle; Nilsen, Tom Ivar Lund; Hagen, Knut; Sand, Trond. (2019) The bidirectional association between sleep problems and chronic musculoskeletal pain: influence of lifestyle, physical work exposure and systemic inflammation. 2019. ISBN 978-82-326-4296-0. Doktoravhandlinger ved NTNU (350).