Bakgrunn og aktiviteter

Eivind Schjelderup Skarpsno er stipendiat ved Institutt for Samfunnsmedisin og Sykepleie (ISM). Han er en del av forskningsgruppene «Muskel-og Skjelett» og «Epidemiologi og Medisinsk Statistikk». I tillegg underviser han ved Fakultet for medisin og helsevitenskap og er NTNUs representant i forskerskolen EPINOR (National Research School in Population Based Epidemiology). 

Forskningsinteresser

  • Søvnproblemer
  • Muskel- og skjelettsmerter
  • Epidemiologi med fokus på livsstilsfaktorer
  • Arbeidsrettet forskning

Pågående studier

  • Domener av fysisk aktivitet og søvnproblemer
  • Søvnproblemer og smerteprognose

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner