Bakgrunn og aktiviteter

Studieprogramleder for bachelorprogrammet i bevegelsesvitenskap ved institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap. Jeg underviser i et bredt spekter av emner ved bachelorutdanninga i bevegelsesvitenskap og jobber spesielt med studentaktiviserende læringsformer.  Er prosjektleder for utviklingsprosjektet "Bevegelsesvitere i praksis" (finansiert av HK-dir). Målsetningen med prosjektet er å øke arbeidslivsrelevansen ved bachelorstudiet i bevegelsesvitenskap. 

Min forskning er knyttet til fysisk aktivitet og helse med spesielt fokus på objektive målinger av fysisk aktivitet. Jeg er prosjektkoordinator for St-Olavs Undersøkelsen- Ny Teknologi og Helse  (STUNTH). Jeg deltar i tillegg i flere større prosjekt, inkludert selfBACK, Back-UP og HUNT 4. 

Interesseområder

Måling av fysisk aktivitet, muskel-skjelettlidelser, nevromuskulær kontroll, treningsfysiologi, og helsefremmende arbeid

 

Utdanning

PhD i helsevitenskap, NTNU

Tema: Motorisk kontroll og fysisk form hos personer med fibromyalgi.

Master i Bevegelsesvitenskap, NTNU

Tema: Forskjell på ankelkinematikk ved gang på tredemølle og fast underlag

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner