Bakgrunn og aktiviteter

Er utdannet bevegelsesviter og er tilknyttet forskningsgruppe for geriatri, bevegelse og slag (GeMS) ved institutt for nevromedisin, NTNU. Jobber nå med validering og analyse av aktivitetsmåling hos barn, og er en del av en RCT som ser på botulinum toxin A behandling hos barn med cerebral parese.

Underviser ved bachelor- og master-utdanninga i bevegelsesvitenskap.

PhD i helsevitenskap, med fokus på motorisk kontroll og fysisk form hos personer med fibromyalgi.

Interesseområder

Nevromuskulær kontroll, muskel-skjelettlidelser og treningsfysiologi.  

Måling og analyse av menneskets bevegelser, inkludert muskelaktivitet (EMG), aerob kapasitet (oksygenopptak) og kinematiske målinger (3D motion capture, akselerometer)

Utdanning

2008-2014:     PhD i helsevitenskap, NTNU

2005-2008:     Master i Bevegelsesvitenskap, NTNU

2003-2005:     Bachelor i Idrett- og Bevegelsesvitenskap, NTNU

Arbeidserfaring

2015-:             Postdoktor, Institutt for nevromedisin, NTNU

2014-2015:     Universitetslektor, Institutt for nevromedisin, NTNU

2008-2014:     Stipendiat, Institutt for bevegelsesvitenskap, NTNU

2008-2009:     FYSAK-koordinator, Orkdal kommune

2007-2008:     Vitenskapelig assistent, Program for bevegelsesvitenskap, NTNU

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner