Strategi og ledelse ved Institutt for fysikk

Strategi og ledelse ved Institutt for fysikk

Visjon_verdi

Institutt for fysikk skal være et attraktivt og høyt anerkjent internasjonalt fysikkmiljø for studenter og forskere. Åpenhet, raushet, mot, samhold og høy etisk bevissthet skal prege instituttets virksomhet. Instituttet skal praktisere individuell akademisk frihet overfor sine ansatte. De vitenskapelig ansatte oppmuntres til å søke lokalt samarbeid, og å orientere virksomheten sin mot NTNUs bredt definerte satsingsområder der dette er naturlig.

Ledelsen ved instituttet

Instituttstyret

Styret ved Institutt for fysikk

Ledergruppen

Ledermøtet

Ledermøtet ved Institutt for fysikk er et rådgivende organ for ledelsen og samles en gang i måneden.

Ledermøtet IFY

Ledermøtet IFY

Ledermøtet ved Institutt for fysikk (IFY)

Erik Wahlström

Instituttleder

Erik Wahlström

Epost: erik.wahlstrom@ntnu.no

Catharina de Lange Davies

Nestleder forskning

Catharina de Lange Davies

Epost: catharina.davies@ntnu.no

Jon Andreas Støvneng

Nestleder undervisning

Jon Andreas Støvneng

Epost: jon.stovneng@ntnu.no

Aud Lise Kulseth

Leder Administrative tjenester

Aud Lise Kulseth

Epost: aud.lise.kulseth@ntnu.no

Erik Wahlström

Leder Tekniske tjenester

 

Erik Wahlström

Epost: erik.wahlstrom@ntnu.no

 

Gjertrud Maurstad

Leder Tekniske tjenester (25% stilling)

Gjertrud Maurstad

Epost: gjertrud.maurstad@ntnu.no

Bjørn Torger Stokke. Foto

Seksjonsleder Biofysikk

Bjørn Torger Stokke

Epost: bjorn.stokke@ntnu.no

Patrick Joseph Espy. Photo

Seksjonsleder Grunnleggende og anvendt fysikk

Patrick Joseph Espy

Epost: patrick.espy@ntnu.no

Randi Holmestad

Seksjonsleder Kondenserte mediers fysikk

Randi Holmestad

Epost: randi.holmestad@ntnu.no

Michael Kachelriess. Foto

Seksjonsleder Teoretisk fysikk

Michael Kachelriess

Epost: michael.kachelriess@ntnu.no

Magnus Strøm Kahrs. Foto

Seksjonsleder Universitetsdidaktikk

Magnus Strøm Kahrs

Epost: magnus.s.kahrs@ntnu.no

Arne Brataas. Foto

Leder Center for Quantum Spintronics (QuSpin) - SFF

Arne Brataas

Epost: arne.brataas@ntnu.no

Camilla Espedal

Representant for midlertidig ansatte

Camilla Espedal

Epost: camilla.espedal@ntnu.no

Kristoffer Hunvik

Studentrepresentant Teknologistudiet

Kristoffer Hunvik

Epost: kristowh@stud.ntnu.no

 

Studentrepresentant Realfagstudiet

Peter Marius Flydal

Epost: petermf@stud.ntnu.no

bilde_strategiplan01

Instituttstyret

Instituttstyret

Styret ved Institutt for fysikk vedtar strategien for instituttet.