Strategi og ledelse ved Institutt for fysikk

Strategi og ledelse ved Institutt for fysikk

Visjon_verdi

Institutt for fysikk skal være et attraktivt og høyt anerkjent internasjonalt fysikkmiljø for studenter og forskere. Åpenhet, raushet, mot, samhold og høy etisk bevissthet skal prege instituttets virksomhet. Instituttet skal praktisere individuell akademisk frihet overfor sine ansatte. De vitenskapelig ansatte oppmuntres til å søke lokalt samarbeid, og å orientere virksomheten sin mot NTNUs bredt definerte satsingsområder der dette er naturlig.

Ledelsen ved instituttet

Instituttstyret

Styret ved Institutt for fysikk

Ledergruppen

Ledermøtet

Ledermøtet ved Institutt for fysikk er et rådgivende organ for ledelsen og samles en gang i måneden.

Ledermøtet IFY

Ledermøtet IFY

Instituttleder

Erik Wahlstrøm

Nestleder forskning

Catharina de Lange Davies

Nestleder undervisning

Jon Andreas Støvneng

Nestleder undervisning

Magnus Lilledahl

Teknisk leder

Oddbjørn Eriksen

Leder Administrative tjenester

Aud Lise Kulseth

Seksjonsleder Biofysikk

Bjørn Torger Stokke

Seksjonsleder Grunnleggende og anvendt fysikk

Patrick Joseph Espy

Seksjonsleder Teoretisk fysikk

Michael Kachelriess

Seksjonsleder Universitetsdidaktikk

Trine Højberg Andersen

Leder Center for Quantum Spintronics (QuSpin) - SFF

Arne Brataas

Seksjonsleder Kondenserte mediers fysikk

Turid Dory Reenaas

HR

Rita Finnsland

SFF PoreLab

Alex Hansen

Skolelaboratoriet

Per-Odd Eggen 

Representant for midlertidig ansatte

Camilla Espedal

Studentrepresentant Teknologistudiet

Kristoffer Hunvik
 


Instituttstyret

Instituttstyret

Styret ved Institutt for fysikk vedtar strategien for instituttet.