Strategi og ledelse ved Institutt for fysikk

Institutt for fysikk skal være et attraktivt og høyt anerkjent internasjonalt fysikkmiljø for studenter og forskere. Åpenhet, raushet, mot, samhold og høy etisk bevissthet skal prege instituttets virksomhet. Instituttet skal praktisere individuell akademisk frihet overfor sine ansatte. De vitenskapelig ansatte oppmuntres til å søke lokalt samarbeid, og å orientere virksomheten sin mot NTNUs bredt definerte satsingsområder der dette er naturlig.

Ledelsen ved instituttet

Instituttstyret

Styret ved Institutt for fysikk

Ledermøtet

Ledermøtet ved Institutt for fysikk er et rådgivende organ for ledelsen og samles en gang i måneden.

Ledermøtet ved Institutt for fysikk (IFY)

Erik Wahlström

Instituttleder

Erik Wahlström

Kontor: Realfagbygget D5-190

Telefon: 73593640 / 47343567

Epost: erik.wahlstrom@ntnu.no

Catharina de Lange Davies

Nestleder forskning

Catharina de Lange Davies

Kontor: Realfagbygget B4-152

Telefon: 73593688

Epost: catharina.davies@ntnu.no

Jon Andreas Støvneng

Nestleder undervisning

Jon Andreas Støvneng

Kontor: Realfagbygget E5-112

Telefon: 73593663 / 45455533

Epost: jon.stovneng@ntnu.no

Aud Lise Kulseth

Leder Administrative tjenester

Aud Lise Kulseth

Kontor: Realfagbygget D5-184

Telefon: 73593416 / 95988520

Epost: aud.lise.kulseth@ntnu.no

Per Magne Lillebekken

Leder Tekniske tjenester

Per Magne Lillebekken

Kontor: Realfagbygget D3-134

Telefon: 73593423 / 91897890

Epost:  per.lillebekken@ntnu.no

Gjertrud Maurstad

Leder Tekniske tjenester (25% stilling)

Gjertrud Maurstad

Kontor: Realfagbygget B4-141

Telefon: 73593420

Epost: gjertrud.maurstad@ntnu.no

Turid Worren Reenaas

Seksjonsleder Anvendt fysikk

Turid Worren Reenaas

Kontor: Realfagbygget D5-145

Telefon: 73590386

Epost: turid.w.reenaas@ntnu.no

Pawel Sikorski

Seksjonsleder Biofysikk og medisinsk teknologi

Pawel Sikorski

Kontor: Realfagbygget B4-154

Telefon: 73598393

Epost: pawel.sikorski@ntnu.no

Steinar Raaen

Seksjonsleder Komplekse materialer

Steinar Raaen

Kontor: Realfagbygget E3-124

Telefon: 73593635

Epost: steinar.raaen@ntnu.no

Randi Holmestad

Seksjonsleder Kondenserte mediers fysikk

Randi Holmestad

Kontor: Realfagbygget D4-161

Telefon: 73593640

Epost: randi.holmestad@ntnu.no

Jens Oluf Andersen

Seksjonsleder Teoretisk fysikk

Jens Oluf Andersen

Kontor: Realfagbygget E5-145

Telefon: 73593131

Epost: jens.andersen@ntnu.no

Camilla Espedal

Representant for midlertidig ansatte

Camilla Espedal

Kontor: Realfagbygget E5-115

Telefon: 73593101

Epost: camilla.espedal@ntnu.no

Kristoffer Hunvik

Studentrepresentant Teknologistudiet

Kristoffer Hunvik

Epost: kristowh@stud.ntnu.no

 

Studentrepresentant Realfagstudiet

Peter Marius Flydal

Epost: petermf@stud.ntnu.no

Mon, 02 May 2016 15:23:53 +0200

Instituttstyret

Styret ved Institutt for fysikk vedtar strategien for instituttet.