Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er professor i energi- og miljøfysikk: Jeg underviser i ulike fysikkemner og forsker på såkalte tredje generasjons solceller.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner