Bakgrunn og aktiviteter

Astrid Johansen er ansatt ved Skolelaboratoriet for matematikk, naturfag og teknologi. Skolelaboratoriet er et bindeledd mellom realfagene ved NTNU og skolen.

 

Undervisning

Undervisning er knyttet til etter- og videreutdanning av lærere i naturfag og fysikk.

 

Forskning

Deltar i forskningsprosjekt innenfor fysikkdidaktikk og i prosjektet KreTek der det utvikles realfagundervisning som inkluderer teknologi og kreativitet i tråd med LK20's intensjon om utvikling varierte kompetanser og dybdelæring.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

  • Johansen, Astrid. (2019) Medforfatter på kapittelet "Elevvurdering og veiledning i fysikk". Fysikkdidaktikk.

Rapport/avhandling

  • Johansen, Astrid. (2019) Rapport fra OL-treningsleir 2019. 2019.
  • Rossing, Nils Kristian; Johansen, Astrid; Ervik, Hilde; Eggen, Per-Odd; Bungum, Berit. (2019) Science Camp 2019. 2019. ISBN 978-82-8054-201-4.
  • Johansen, Astrid. (2018) Rapport OL-treningsleir 2018. 2018.
  • Rossing, Nils Kristian; Vaagland, Henriette; Eggen, Per-Odd; Johansen, Astrid; Ervik, Hilde. (2017) Science Camp 2017. 2017. ISBN 978-82-7923-083-0.
  • Eggen, Per-Odd; Bøe, Maria Vetleseter; Fimland, Nina; Johansen, Astrid; Nilsen, Trude; Olsen, Rolf Vegar; Reitan, Berit; Trudeng, Morten; Tsigaridas, Kristin Glørstad; Urdahl, Henning; Øren, Frode. (2015) Naturfagene i norsk skole Anno 2015. 2015.