Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

  • Johansen, Astrid. (1998) Planlegging av beite. Buskap. vol. 50 (nr 2).

Rapport/avhandling

  • Rossing, Nils Kristian; Vaagland, Henriette; Eggen, Per-Odd; Johansen, Astrid; Ervik, Hilde. (2017) Science Camp 2017. 2017. ISBN 978-82-7923-083-0.
  • Eggen, Per-Odd; Bøe, Maria Vetleseter; Fimland, Nina; Johansen, Astrid; Nilsen, Trude; Olsen, Rolf Vegar; Reitan, Berit; Trudeng, Morten; Tsigaridas, Kristin Glørstad; Urdahl, Henning; Øren, Frode. (2015) Naturfagene i norsk skole Anno 2015. 2015.
  • Johansen, Astrid; Höglind, Mats; Garmo, Torstein H.; Prestløkken, Egil. (2005) Tilhøve ved beitet og tilskottsfôr på beite som verkar inn på mjølkeytelse og kvaliteten på mjølka. Delrapport NFR-prosjektet ”Optimal mjølk. Forprosjekt om optimal produksjon av mjølk med høg kvalitet på beite i ulike regioner”. (NFR-prosjekt 163158/110). 2005.