Bakgrunn og aktiviteter

Fagfelt/arbeidsområde

Ansvarlig for instituttets administrative tjenester, herunder ansvar for budsjettering, regnskap og rapportering. Har personalansvar for ansatte i administrasjonen, som består av studiekonsulenter, prosjektøkonom, økonomimedarbeider/bestiller og HR-konsulent.