Bakgrunn og aktiviteter

Fagfelt/arbeidsområde

Ansvarlig for instituttets administrative tjenester, herunder ansvar for budsjettering, regnskap og rapportering. Har personalansvar for ansatte i administrasjonen, som består av studiekonsulenter, PhD-konsulent, prosjektøkonomer, økonomimedarbeider, bestiller og HR-konsulenter, samt de to administrative koordinatorene på instituttets to SFFer :)