Bakgrunn og aktiviteter

Cand.scient. i astro-partikkelfysikk fra NTNU 2003. Har i tillegg erfaring fra en rekke tillitsverv og politiske verv (bl.a. 5 år som hovedtillitsvalgt ved tidligere HiST og 8 år som gruppeleder på Fylkestinget i Sør-Trøndelag) som har gjort at jeg har måtte sette meg inn i en del samfunnsforskning.

Faglig har jeg fått mulighet til å breie interessen ut fra det rent fysikkfaglige til bl.a. spørsmål om:

- Vitenskapelig metode (herunder vitenskap vs. pseudovitenskap)

- Spørsmål rundt teknologi og samfunn

- Forskningspolitikk

Og problemstillinger i skjæringspunktene mellom disse.

Noen publikasjoner:

Kjelsberg, Ronny - Tupacs siste kamp. Humanist 02/16

Kjelsberg, Ronny - Gramsci in Scandinavia - Notes on Ehnmarks Gramsci. International Gramsci Society 2014.

Full liste over artikler, formidling, foredrag, debatt etc. hos Cristin

Utvalgte grupper/verv:

NTLs arbeidsgruppe for forsknings- og utdanningspolitikk (2015/2016)

Hovedtillitsvalgt NTL/LO Stat HiST 2010-2015

Medlemsskap:

International Gramsci Society

Norges faglitterære forfatter- og oversetterforening

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Kjelsberg, Ronny. (2017) Teknologi og vitenskap - Historie, metode, etikk og miljø. Universitetsforlaget. 2017. ISBN 9788215024806.
  • Kjelsberg, Ronny. (2016) Teknologi og vitenskap - Historie, metode, etikk og miljø. Prøveutgave. Universitetsforlaget. 2016. ISBN 978-82-150-2773-9.
  • Kjelsberg, Ronny. (2014) Sosialisme på norsk. 2014. ISBN 978-82-91778-77-8.