Bakgrunn og aktiviteter

Cand.scient. i astro-partikkelfysikk fra NTNU 2003. Har i tillegg erfaring fra en rekke tillitsverv og politiske verv (bl.a. 5 år som hovedtillitsvalgt ved tidligere HiST og 8 år som gruppeleder på Fylkestinget i Sør-Trøndelag) som har gjort at jeg har måtte sette meg inn i en del samfunnsforskning.

Faglig har jeg fått mulighet til å breie interessen ut fra det rent fysikkfaglige til bl.a. spørsmål om:

- Vitenskapelig metode (herunder vitenskap vs. pseudovitenskap)

- Spørsmål rundt teknologi og samfunn

- Forskningspolitikk

Og problemstillinger i skjæringspunktene mellom disse.

Jobber nå også med å se fysikk i et dannelsesperspektiv.

Utvalgte grupper/verv:

NTLs arbeidsgruppe for forsknings- og utdanningspolitikk (2015-2016)

Hovedtillitsvalgt NTL/LO Stat HiST 2010-2015

Gruppe for faglig organisering av NTNU (møtende vara) 2015-2016

Utvalg for evaluering av Dosentløpet som karriervei v. NTNU (møtende vara) 2017

Utvalg for koordinering av Ingeniørfaglig innføringsemne ved NTNU (leder) 2017-18

Utvalg nedsatt av UHR for å evaluere emnet "Teknologi og samfunn" på forkurs for ingeniørutdanning (medlem) 2018

Styringsgruppe, samlokalisering av ingeniørutdanningene ved NTNU (medlem) 2017-

Medlemsskap:

International Gramsci Society

Norges faglitterære forfatter- og oversetterforening

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

Del av bok/rapport