Bakgrunn og aktiviteter

Fagfelt/forskningsinteresser

 • Material/faststoff-fysikk
 • Transmisjonselektronmikroskopi og spektroskopi (TEM, HREM, EDS, EELS, STEM)
 • Elektrondiffraksjon, elektronkrystallografi. 
 • Karakterisering av uorganisk  materialer; aluminiumslegeringer, solcellematerialer,  funksjonelle oksider,  sammenheng mellom nano/mikrostruktur og egenskaper i materialer.
 • Modellering og simuleringer i materialfysikk

Kurs:

 • TFY4350 Introduction to nanotechnology (2018)
 • TFY4851 Eksperter i team (2018 ->)
 • Labansvarlig for TFY41xx Fysikk (2016 -2018)
 • FY8102 Elektronmikroskopi og diffraksjon (2000->)
 • TFY4220 Faste stoffers fysikk, (2011-2016)
 • Funksjonelle materialer (2007-2009)
 • Eksperter i team (2006-2010)
 • Fysikk (2001-2005)

Forskning:

Prof. Holmestad har utdannet 16 PhD studenter og 67 Master studenter. Hun har vært og er prosjektleder for flere prosjekter med finanisering fra Norges forskningsråd. Se  posjektbanken.  Web of Science (April 2020) oppgir 220 publicasjoner, ~3300 siteringer og h-index lik 30.  

Lenker:

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

2021

2020

2019