Bakgrunn og aktiviteter

Fagfelt/forskningsinteresser

 • Material/faststoff-fysikk
 • Transmisjonselektronmikroskopi og spektroskopi (TEM, HREM, EDS, EELS, STEM)
 • Elektrondiffraksjon, elektronkrystallografi. 
 • Karakterisering av uorganisk  materialer; aluminiumslegeringer, solcellematerialer,  funksjonelle oksider,  sammenheng mellom nano/mikrostruktur og egenskaper i materialer.
 • Modellering og simuleringer i materialfysikk

Kurs:

 • TFY4350 Introduction to nanotechnology (2018)
 • TFY4851 Eksperter i team (2018 ->)
 • Labansvarlig for TFY41xx Fysikk (2016 -2018)
 • FY8102 Elektronmikroskopi og diffraksjon (2000->)
 • TFY4220 Faste stoffers fysikk, (2011-2016)
 • Funksjonelle materialer (2007-2009)
 • Eksperter i team (2006-2010)
 • Fysikk (2001-2005)

Forskning:

Prof. Holmestad har utdannet 14 PhD studenter og 63 Master studenter. Web of Science (Januar 2019) oppgir 203 publicasjoner, ~2700 siteringer og h-index lik 28.  

Lenker:

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner