TBA4166 - Bygningssimulering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 40/100
Skriftlig eksamen 60/100 4 timer C

Faglig innhold

Gitt den økende kompleksiteten i energi- og miljøutfordringer som byggsektoren står overfor, ser vi at Bygningsimulering (Building Performance Simulation = BPS) er en effektiv metode for å støtte design og drift av høyytelsesbygninger, som nullenergi- eller nullutslippsbygg.
BPS kombinerer dynamisk (energi) simulering med beregningsorientert modellering, og trekker på fagområdene varme- og massetransport, termodynamikk, fluidmekanikk, belysning, bygningsteknologi, termisk og visuell komfort, numeriske metoder, miljøfag og menneskelig atferd.
BPS bidrar til å fremme innovasjon i utformingen av høyytelsesbygninger med hensyn til nye teknologiske muligheter og miljømessige begrensninger.
Kurset er organisert i to deler: en Generell del redegjør for generell modellering av bygninger. Deretter følger en Spesiell del som består av to grener: Gren A Kalles "Hygrotermisk-simulering" og gir ferdigheter i simulering av hygrotermiske prosesser i bygning og bygningskomponenter. Gren B kalles "Avansert HVAC modellering" og diskuterer avanserte emner innen temaene oppvarming, ventilasjon og air-conditioning og modellering av disse drøftes.
"Gren A - Hygrotermisk-simulering" er tiltenkt studenter i studiet "Bygg og Miljøteknikk", mens "Gren B - Avansert HVAC-modellering" gis studenter i "Energi og Miljø".

Læringsutbytte

Det vil bli lagt sterk vekt på bruk av et BPS-beregningsverktøy, men omfanget av dette kurset er ikke begrenset til trening på å bruke en gitt programvare. Studentene vil lære de grunnleggende forutsetningene for modellering og vil lære å bygge en serie stadig mer komplekse modeller som gjør det mulig å utforske viktige funksjoner og å forstå begrensninger i den aktuelle programvaren. Kurstemaene vil bli utviklet fra grunnleggende prinsipper og forutsetter kun begrenset kunnskap om datamaskiner og aktuell programvare.

Kunnskap:
På slutten av semesteret, skal studentene:
- forstå og kjenne de grunnleggende prinsippene i BPS,
- begripe de teoretiske modellene som ligger til grunn BPS programvare,
- administrere riktig de forutsetninger og begrensninger som ligger til grunn noen av modellene implementert i BPS programvare, og bruke BPS programvare i forskning, analyse og design.
- være i stand til å illustrere bygningers energiytelse og identifisere de som påvirker design parametere,
- være i stand til å sammenligne flere byggekonsepter og vurdere deres viktigste forestillinger,
- være i stand til å designe nye, avanserte og høy ytelse bygningskonsepter som er egnet til å takle fremtidige utfordringer.

Ferdigheter:
På slutten av semesteret, skal studentene:
- velge den mest egnede BPS software på basis av simulerings mål,
- lage en bygning energi modell, ved å vedta den mest passende modelleringsmetoder på bunnen av simulerings mål,
- kontrollere påliteligheten av simuleringen utfallet,
- vurdere (eller estimat) ytelsen til en bygning,
- effektivt bruke simuleringsresultatene i løpet av design, ettermontering eller prosess i en bygning,
-få "hands-on" erfaring på en BPS programvare.

Generell kompetanse:
På slutten av semesteret, skal studentene ha:
- en forståelse for bakgrunnen for bygningssimulering
- en forståelse for krav om termisk og visuell komfort og inneklima, og om deres forhold til energibruken i bygninger
- en forståelse for hvordan bygningsskallet og systemer oppfører seg under dynamiske forhold
- en forståelse av å integrere passive tiltak og systemer for fornybare energiproduksjon i en bygningmodell.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og beregningsprogrambaserte workshops.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Prosjektoppgave vil bli gjennomført som gruppearbeid som teller 40%, mens skriftlig eksamen teller 60% av sluttkarakteren. Forelesningene, øvingene og workshopene gis på engelsk. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Hensen, J.L.M. and R. Lamberts (2011). Building performance simulation for design and operation. Oxon, UK, Spon Press.

Kursmateriell for den Hygrotermiske grenen vil bli bestemt senere.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og arbeider

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Arbeider 40/100
Vår ORD Skriftlig eksamen 60/100 C
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.