Doktorgradsutdanning (ph.d.)

FAKULTET FOR INGENIØRVITENSKAP

Doktorgradsutdanning (ph.d.)

Studenter jobber på tavle. Foto.

Doktorgradsutdanningen ved Fakultet for ingeniørvitenskap er et viktig element i fakultetets forskningsstrategi og doktorgradsstudentene våre er viktige medspillere.

Ph.d.-utdanningen er en ferdig strukturert grad som er normert til tre år. Det er også vanlig med et fjerde år hvor man underviser. Emneområdet for doktorgradsavhandlingen vil normalt ligge innenfor de forsknings- og utviklingsarbeider som foregår ved instituttene og samarbeidende miljøer.

Det er ingen felles søknadsfrister. Dersom du ønsker å starte på en ph.d.-utdanning kan du oppsøke fagmiljøet for å komme i kontakt med en veileder, eller du kan søke på utlyste stipendiatstillinger som er den vanligste måte å finansiere studiet på. Instituttene  har også oversikt over stillinger som blir ledige.

Fakultetets PhD program: 

Fakultetets PhD program: 

Ph.d. programmet i ingeniørvitenskap har som formål å generere kunnskap og teknologi for bærekraft og innovasjon. Forskningen skal ha høy kvalitet og høy relevans, og gjennom strukturert og fleksibel ph.d.-utdanning skal kandidatene være foretrukket leverandør av forskningskompetanse til våre samarbeidspartnere.

Doktorgradsstudiet (ph.d) i nautiske operasjoner skal utdanne kvalifiserte kandidater til forskning, undervisning, formidlings- og innovasjonsarbeid, og annen virksomhet hvor det stilles krav til vitenskapelig innsikt og et operasjonelt maritimt fokus.

Nordic Five Tech (N5T) er en strategisk allianse som omfatter de fem ledende tekniske universitetene i Norge, Danmark, Sverige og Finland. Doktorgradsstudenter fra disse universitetene kan uten kostnad delta i doktorgradskurs ved alle de fem universitetene. 

Ph.d.-grad ved IV

IT-støtte for ph.d.-er

IT-støtte for ph.d.-er

Mimes Brønn mural

Mimes brønn er en møteplass for ph.d.-studenter og IT personell

Målsetningen er å hjelpe ph.d.-studenten med å komme raskt i gang med forskningen sin, gjennom å være med å finne fram i en teknologisk jungel. Les mer om hvordan Mimes brønn kan hjelpe deg i gang med forskningen 

MIMES BRØNN