FAKULTET FOR INGENIØRVITENSKAP

Doktorgradsutdanning (ph.d.)

Doktorgradsutdanningen ved Fakultet for ingeniørvitenskap er et viktig element i fakultetets forskningsstrategi og doktorgradsstudentene våre er viktige medspillere.

Ph.d.-utdanningen er en ferdig strukturert grad som er normert til tre år. Det er også vanlig med et fjerde år hvor man underviser. Emneområdet for doktorgradsavhandlingen vil normalt ligge innenfor de forsknings- og utviklingsarbeider som foregår ved instituttene og samarbeidende miljøer.

Det er ingen felles søknadsfrister. Dersom du ønsker å starte på en ph.d.-utdanning kan du oppsøke fagmiljøet for å komme i kontakt med en veileder, eller du kan søke på utlyste stipendiatstillinger som er den vanligste måte å finansiere studiet på. Instituttene  har også oversikt over stillinger som blir ledige.


Vil du fordype deg enda mer på ditt fagfelt?

Doktorgradsutdanningen består av to deler: En opplæringsdel på 30 studiepoeng, og en avhandling eller et selvstendig forskningsarbeid. For å kunne starte på doktorgraden må du ha gjennomført et masterprogram eller tilsvarende.


Banner med logoene til NTNU, Chalmers, KTH, DTU og Aalto.

 

Doktorgradskurs ved Nordic Five Tech-universiteter

Nordic Five Tech (N5T) er en strategisk allianse som omfatter de fem ledende tekniske universitetene i Norge, Danmark, Sverige og Finland. Doktorgradsstudenter fra disse universitetene kan uten kostnad delta i doktorgradskurs ved alle de fem universitetene. Velg mellom kursene i denne databasen.